Hulp nodig?

Hulp nodig?

Als u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit de WMO kunt u hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Een cliëntondersteuner is iemand die u of uw naaste ondersteunt  bij al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. 
Kijkt u voor meer informatie of het aanvragen van cliëntondersteuning op de website van Menzis.

Ontvangt u zorg vanuit de gemeente, dan kunt u voor cliëntondersteuning contact opnemen met de betreffende gemeente waar u woont.