Tijdelijk wonen

Tijdelijk wonen

ZINN biedt de mogelijkheid dat u tijdelijk bij ZINN kan verblijven.  Dit wordt ook wel Eerstelijns Verblijf genoemd (ELV).
Er zijn verschillende locaties bij ZINN die dit mogelijk maken. Het doel van de opname is altijd terugkeer naar huis.  

Eerstelijns verblijf

De eerstelijns verblijf is de meest voorkomende vorm van kortdurende opname, waarbij terugkeer naar huis het doel is. Deze opname kan niet worden gerealiseerd als u een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) heeft of dat deze al in aanvraag is bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 

Een ELV-indicatie wordt voor drie maanden afgegeven, echter bepaalt het multidisciplinair team wanneer u bent hersteld en kunt terugkeren naar huis. De eigen huisarts blijft veelal de zorg begeleiden tijdens een ELV opname, al dan niet in overleg met een specialist ouderengeneeskunde van ZINN. Zij bepalen ook of een ELV-indicatie verlengd moet worden. 

Twee soorten ELV

  • ELV hoog complex; vaak is de specialist ouderengeneeskunde van ZINN eindverantwoordelijk voor de zorg.
  • ELV laag complex; de eigen huisarts is eindverantwoordelijk.

Voor beide soorten ELV gaat de aanvraag voor tijdelijk verblijf bij ZINN via de eigen huisarts. Bij de start van een opname wordt een zorgleefplan opgesteld om efficiënt toe te werken naar een terugkeer naar huis. Gedurende de opname zal dit plan met u worden besproken.

Wettelijke eigen bijdrage
Bij een ELV opname hoeft de cliënt geen eigen bijdrage te betalen. Dit wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar. Wel betaalt u een wettelijke eigen bijdrage en voor die kosten zal u contact moeten opnemen met u eigen zorgverzekeraar.

Respijtzorg

Respijtzorg is een andere vorm van tijdelijk verblijf, waarbij de mantelzorger voor een bepaalde periode ontlast kan worden. De gemeente zal beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. De financiering loopt via de WMO
(Wet maatschappelijke ondersteuning) . De zorg is gericht op terugkeer naar huis. Afhankelijk van de situatie en zorgvraag wordt er gekeken of u de juiste ondersteuning kan krijgen binnen ZINN.
Via respijtzorg is het wel mogelijk om gebruik te maken van een tijdelijk verblijf binnen ZINN als er een WLZ- indicatie aanwezig is.

Eigen bijdrage?
De cliënt moet een eigen bijdrage betalen afhankelijk van het (verzamel)inkomen. Om daar inzicht in te krijgen kan er informatie worden opgevraagd bij het CAK (Centraal administratie kantoor). Het CAK bepaalt namelijk de verschuldigde eigen bijdrage.

​​​​​​​ZINN kent geen vaste bezoektijden. Bezoek is van harte welkom.

Mijn vrouw had met een zware longontsteking in het ziekenhuis gelegen en ze was een beetje de draad kwijt. Eigenlijk was het voor mij een opluchting dat ze ergens kon aansterken en dat er goed op haar gepast werd.

Meer weten over Tijdelijk wonen

Servicepunt ZINN

Servicepunt ZINN

Heeft u vragen of wilt u graag een medewerker spreken? Onze medewerkers van het Servicepunt staan u graag te woord.

Neem contact op