Tijdelijk wonen

Tijdelijk wonen

Als u het thuis niet redt, bijvoorbeeld door ziekte, ziekenhuisopname van u zelf of van uw partner, dan kunt u tijdelijk bij ZINN verblijven. Dit wordt ook wel eerstelijns verblijf genoemd.

Soms kunt u, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, tijdelijk niet thuis wonen. Dan is het mogelijk om tijdelijk bij ZINN te wonen. Dit wordt eerstelijns verblijf genoemd. 

Wanneer kan ik tijdelijk bij ZINN wonen:

  • Na een ziekenhuisopname. Het ziekenhuis vraagt een indicatie aan.
  • Als er thuis niet genoeg zorg geboden kan worden. Uw huisarts vraagt een indicatie aan, bijvoorbeeld na een val of ziekte.
  • Op eigen initiatief kunt u tegen het dagtarief een kamer huren. Dit biedt overbelaste mantelzorgers de mogelijkheid de zorg tijdelijk aan een ander over te dragen.  ​

Onze zorg is erop gericht dat u weer terug kunt naar uw thuissituatie. Het kan ook zijn dat u wacht op opname in een andere locatie en daarom tijdelijk verblijft.

Voor beschikbaarheid en meer informatie kunt u terecht bij het Servicepunt van ZINN.

Mijn vrouw had met een zware longontsteking in het ziekenhuis gelegen en ze was een beetje de draad kwijt. Eigenlijk was het voor mij een opluchting dat ze ergens kon aansterken en dat er goed op haar gepast werd.

​​​​​​​ZINN kent geen vaste bezoektijden. Bezoek is van harte welkom.

Veel gestelde vragen

Wat kost het om tijdelijk bij ZINN te wonen?

Eerstelijns verblijf (ELV) is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf. ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven.  Het doel is terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie. ZINN heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. U betaalt aan de zorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico. Een tijdelijk verblijf kan aangevraagd worden door uw huisarts.

Wat betekent ELV?

ELV betekent 'Eerstelijns verblijf' en is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf.  ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Het doel is terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie. 
 

Ik woon thuis met een WLZ-indicatie, maar moet tijdelijk opgenomen worden. Kan dat?

Ja, dit is een vorm van een kortdurende opname in een woonzorglocatie. Het verblijf is voor een afgebakende periode voor iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen, bijvoorbeeld tijdens een revalidatie. In de woonzorglocatie wordt gewerkt aan de terugkeer naar huis. Het ZINN Servicepunt kan helpen bij de aanvraag van een indicatie. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Meer weten over Tijdelijk wonen

Servicepunt ZINN

Servicepunt ZINN

Heeft u vragen of wilt u graag een medewerker spreken? Onze medewerkers van het Servicepunt staan u graag te woord.

Neem contact op