Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf

Lukt het tijdelijk niet om thuis te wonen? Dan kunt u ook voor een bepaalde tijd bij ZINN verblijven.

Soms kunt u na een ziekenhuisopname niet meteen naar huis, omdat u eerst nog moet aansterken. Of misschien bent u ziek (geweest) en heeft u tijdelijk meer zorg nodig dan de thuiszorg u in uw eigen huis kan bieden. Een tijdelijk verblijf van een zorgbehoevende partner, kan een mantelzorger even wat rust geven om weer voldoende energie te krijgen. Dit zijn voorbeelden waarvoor het mogelijk is om tijdelijk bij ZINN te verblijven. Wilt u weten of het voor u of uw naaste mogelijk is om tijdelijk bij ZINN te verblijven? Neem contact op, dan bespreken we samen met u de mogelijkheden. 

Er zijn twee vormen van tijdelijk verblijf:

  • Eerstelijnsverblijf
  • Respijtzorg

Eerstelijnsverblijf (ELV)
Eerstelijnsverblijf is een kortdurend medisch noodzakelijk verblijf. Het eerstelijnsverblijf is bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor een langdurige Wlz-indicatie maar ook niet naar huis kunnen. 

Er zijn twee soorten ELV-indicaties
•    ELV laag complex; de eigen huisarts is eindverantwoordelijk
•    ELV hoog complex; de specialist ouderengeneeskunde van ZINN is eindverantwoordelijk
Als u al een Wlz-indicatie heeft of indien deze in aanvraag is, kan er geen ELV-indicatie voor u aangevraagd worden.

Aanvraag en kosten ELV    
Uw huisarts of behandelend arts kan een ELV-indicatie voor u aanvragen. Een ELV-indicatie wordt voor maximaal 3 maanden afgegeven. Eerstelijnsverblijf valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Het Eerstelijnsverblijf wordt uit de Zorgverzekeringswet vergoed. Wel betaalt u een wettelijke eigen bijdrage en voor die kosten kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

De heer Algra: "Mijn vrouw had met een zware longontsteking in het ziekenhuis gelegen en ze was een beetje de draad kwijt. Eigenlijk was het voor mij een opluchting dat ze ergens kon aansterken en dat er goed op haar gepast werd."

Respijtzorg
Soms zijn er situaties waardoor u als mantelzorger tijdelijk niet voor uw naaste kunt zorgen. Bijvoorbeeld als u zelf in het ziekenhuis bent opgenomen of als u tijd nodig heeft om weer voldoende energie te krijgen. Respijtzorg geeft u als mantelzorger de mogelijkheid voor een bepaalde periode ontzorgt te worden. 

Aanvraag en kosten respijtzorg
De aanvraag voor respijtzorg dient u in bij het Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van uw gemeente. Ook als uw naaste al een Wlz-indicatie heeft, is het mogelijk om gebruik te maken van respijtzorg bij ZINN.

De cliënt betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van het (verzamel)inkomen. Meer informatie hierover vindt u bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK).


 

Meer weten over Tijdelijk verblijf

Servicepunt ZINN

Servicepunt ZINN

Neem contact op