Tijdelijk wonen

Tijdelijk wonen

In het geval van een medische noodzaak bieden we u de mogelijkheid om tijdelijk bij ZINN te verblijven. Dit wordt ook wel Eerstelijns Verblijf genoemd (ELV).
Er zijn verschillende ZINN locaties die dit mogelijk maken. Het doel van de opname is altijd terugkeer naar huis.  

Eerstelijns Verblijf

Het Eerstelijns Verblijf is de meest voorkomende vorm van een kortdurende opname met een medische noodzaak, waarbij terugkeer naar huis het doel is. Deze opname kan niet worden gerealiseerd als u een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) heeft of als deze al in aanvraag is bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 

Een ELV-indicatie wordt voor drie maanden afgegeven. Het multidisciplinair team van ZINN overlegt of en wanneer u na deze periode kunt terugkeren naar huis.  De eigen huisarts blijft in principe de zorg begeleiden tijdens een ELV opname, al dan niet in overleg met de specialist ouderengeneeskunde van ZINN. Samen bepalen zij of een ELV-indicatie eventueel verlengd wordt. 

Twee vormen ELV-indicatie

  • ELV laag complex; de eigen huisarts is eindverantwoordelijk.
  • ELV hoog complex; de specialist ouderengeneeskunde van ZINN is eindverantwoordelijk voor de zorg.

Voor beide ELV-indicaties gaat de aanvraag voor tijdelijk verblijf bij ZINN via de eigen huisarts. Bij de start van een opname wordt een zorgleefplan opgesteld om efficiënt toe te werken naar een terugkeer naar huis. Gedurende de opname wordt dit plan met u besproken.

Wettelijke eigen bijdrage
Bij een ELV opname hoeft de cliënt geen eigen bijdrage te betalen. Dit wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar. Wel betaalt u een wettelijke eigen bijdrage en voor die kosten kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Respijtzorg

Respijtzorg is een andere vorm van tijdelijk verblijf, waarbij de mantelzorger voor een bepaalde periode ontlast kan worden. De gemeente beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. De financiering loopt via de WMO
(Wet maatschappelijke ondersteuning). De zorg is gericht op terugkeer naar huis. Afhankelijk van de situatie en zorgvraag kijken we samen met u of u ondersteuning van ZINN nodig heeft in uw thuissituatie. 

WLZ-indicatie
Heeft u een WLZ-indicatie, dan is het mogelijk om gebruik te maken van een tijdelijk verblijf bij ZINN door middel van respijtzorg. Deze aanvraag loopt via de WMO (gemeente). 

Eigen bijdrage
De cliënt moet een eigen bijdrage betalen afhankelijk van het (verzamel)inkomen. Meer informatie hierover vindt u bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK bepaalt namelijk de verschuldigde eigen bijdrage.

​​​​​​​ZINN kent geen vaste bezoektijden. Bezoek is van harte welkom.

Mijn vrouw had met een zware longontsteking in het ziekenhuis gelegen en ze was een beetje de draad kwijt. Eigenlijk was het voor mij een opluchting dat ze ergens kon aansterken en dat er goed op haar gepast werd.

Veelgestelde vragen

Wat kost het om tijdelijk bij ZINN te verblijven of te logeren?

Kortdurend verblijf (ELV, respijtzorg)
Bij een medische noodzaak kan een huisarts of het ziekenhuis een tijdelijk (kortdurend) verblijf voor u aanvragen. Er zijn twee vormen van tijdelijk verblijf bij ZINN: 

  • Eerstelijns verblijf (ELV)
  • Respijtzorg

Eerstelijns verblijf
ZINN heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. U betaalt aan de zorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico. 

Afhankelijk van de situatie en zorgvraag wordt er gekeken waar de cliënt de juiste zorg kan ontvangen. ZINN biedt verblijfsmogelijkheden voor de zogenaamde ELV laag complex, ELV hoog complex en ELV palliatieve zorg. Meer weten? Dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van ZINN via 050 585 2000 of servicepunt@zinnzorg.nl

Respijtzorg
Een andere vorm van logeren is respijtzorg. Er zijn meerdere vormen van respijtzorg. Eén daarvan is dat de cliënt een tijdelijke opname nodig heeft  in verband met het 'op adem komen' van de mantelzorger of een vakantie van de mantelzorger. Het kan ook zijn dat de mantelzorger door een ziekenhuisopname tijdelijk de zorg moet overdragen. De financiering van de respijtzorg valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente. De gemeente zal beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kan u meer vertellen over de eigen bijdrage, die hieraan verbonden is.

Woont de cliënt nog thuis met een Wlz-indicatie, dan is het mogelijk om tijdelijk te verblijven bij ZINN om daarna weer naar huis te gaan.  U kan informeren naar de mogelijkheden en beschikbaarheid via het Servicepunt van ZINN via 050 585 2000 of servicepunt@zinnzorg.nl.  Kosten van deze vorm van verblijf zijn afhankelijk van de indicatie. 

 

Wat betekent ELV?

ELV betekent 'Eerstelijns verblijf' en is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf.  ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Het doel is terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie. 
 

Ik woon thuis met een WLZ-indicatie, maar moet tijdelijk opgenomen worden. Kan dat?

Ja, dit is een vorm van een kortdurende opname in een woonzorglocatie. Het verblijf is voor een afgebakende periode voor iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen. In de woonzorglocatie wordt gewerkt aan de terugkeer naar huis. Het ZINN Servicepunt kan helpen bij de aanvraag van een indicatie. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Kan ik bij ZINN kortdurend verblijven of tijdelijk logeren?

Kortdurend verblijf (ELV, respijtzorg)
Er zijn diverse vormen om tijdelijk te verblijven bij ZINN. Bij een medische noodzaak kan een huisarts of het ziekenhuis een tijdelijk (kortdurend) verblijf voor u aanvragen. Dit wordt Eerstelijns verblijf (ELV)  genoemd. ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Het doel is terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie. ZINN heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. U betaalt aan de zorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico. Op diverse ZINN locaties bieden we deze vorm van tijdelijk verblijf.

Afhankelijk van de situatie en zorgvraag wordt er gekeken waar de cliënt de juiste zorg kan ontvangen. ZINN biedt verblijfsmogelijkheden voor de zogenaamde ELV laag complex, ELV hoog complex en ELV palliatieve zorg. Meer weten? Dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van ZINN via 050 585 2000 of servicepunt@zinnzorg.nl

Respijtzorg
Een andere vorm van logeren is respijtzorg. Er zijn meerdere vormen van respijtzorg. Eén daarvan is dat de cliënt een tijdelijke opname nodig heeft in verband met het 'op adem komen' van de mantelzorger of een vakantie van de mantelzorger. Het kan ook zijn dat de mantelzorger door een ziekenhuisopname tijdelijk de zorg moet overdragen. De financiering van de respijtzorg valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente. De gemeente zal beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kan u meer vertellen over de eigen bijdrage, die hieraan verbonden is.

Woont de cliënt nog thuis met een Wlz-indicatie, dan is het mogelijk om tijdelijk te verblijven bij ZINN om daarna weer naar huis te gaan. Informeren naar de mogelijkheden en beschikbaarheid kan via het Servicepunt van ZINN via 050 585 2000 of servicepunt@zinnzorg.nl. Kosten van deze vorm van verblijf zijn afhankelijk van de indicatie en inkomen. 

Hoe ziet het dagprogramma eruit?

Als u tijdelijk verblijft, dan kan het dagprogramma afwijken van andere bewoners op die afdeling. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u vragen naar de EVV'er (eerst verantwoordelijke verzorgende) die aanspreekpunt is gedurende het verblijf.

Meer weten over Tijdelijk wonen

Servicepunt ZINN

Servicepunt ZINN

Heeft u vragen of wilt u graag een medewerker spreken? Onze medewerkers van het Servicepunt staan u graag te woord.

Neem contact op