Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf

Lukt het tijdelijk niet om thuis te wonen? Dan kunt u ook voor een bepaalde tijd bij ZINN verblijven.

Soms kunt u na een ziekenhuisopname niet meteen naar huis, omdat u eerst nog moet aansterken. Of misschien bent u ziek (geweest) en heeft u tijdelijk meer zorg nodig dan de thuiszorg u in uw eigen huis kan bieden. Een tijdelijk verblijf van een zorgbehoevende partner, kan een mantelzorger even wat rust geven om weer voldoende energie te krijgen. Dit zijn voorbeelden waarvoor het mogelijk is om tijdelijk bij ZINN te verblijven. Wilt u weten of het voor u of uw naaste mogelijk is om tijdelijk bij ZINN te verblijven? Neem contact op, dan bespreken we samen met u de mogelijkheden. 

Er zijn meerdere vormen van tijdelijk verblijf bij ZINN mogelijk:

Revalidatie (GRZ) 
Revalideren betekent intensief oefenen. Een team professionals van ZINN Gezondheidszorg staat klaar voor uw behandeling op maat. Meer weten over revalidatie bij ZINN ».

Eerstelijnsverblijf (ELV)
Als u door medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, omdat u daar geen zorg kunt krijgen, dan kunt u bij ZINN terecht voor een kortdurend verblijf. Deze vorm van opname heet eerstelijnsverblijf (ELV).
Meer weten over eerstelijnsverblijf bij ZINN »

Respijtzorg
Soms zijn er situaties waardoor u als mantelzorger tijdelijk niet voor uw naaste kunt zorgen. Bijvoorbeeld als u zelf in het ziekenhuis bent opgenomen of als u tijd nodig heeft om weer voldoende energie te krijgen. Respijtzorg geeft u als mantelzorger de mogelijkheid voor een bepaalde periode ontzorgd te worden. 

Aanvraag en kosten respijtzorg
De aanvraag voor respijtzorg dient u in bij het Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van uw gemeente. Ook als uw naaste al een Wlz-indicatie heeft, is het mogelijk om gebruik te maken van respijtzorg bij ZINN.

De cliënt betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van het (verzamel)inkomen. Meer informatie hierover vindt u bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Tijdelijk logeren
Heeft u thuis een WLZ-indicatie (overbruggingszorg, MPT of VPT) en heeft u een kortdurende opname nodig? Dan kunt u bij ZINN terecht voor logeeropvang of crisisbed. 
Bij een crisisbed is er acuut een bed nodig in een zorginstelling (tijdelijk of permanent). Bij logeeropvang is er tijdelijk behoefte aan kortdurend medisch noodzakelijk verblijf.
U verzilvert dan tijdelijk hun WLZ-indicatie niet thuis, maar krijgt de WLZ-zorg (in natura) bij ZINN.

Tijdelijk verblijf op eigen verzoek
Heeft u op eigen verzoek (zonder dat u een indicatie heeft) tijdelijk zorg met verblijf nodig? Ook dit is mogelijk bij ZINN. Dit is voor uw eigen rekening.

Meer weten over Tijdelijk verblijf

Servicepunt ZINN

Servicepunt ZINN

Neem contact op