Zelfstandig wonen met zorg

Zelfstandig wonen met zorg

Kunt u nog zelfstandig wonen, maar heeft u wel de nabijheid van zorg nodig​, dan kunt u in één van de locaties van ZINN wonen.

Kunt u nog zelfstandig wonen, maar heeft u wel de nabijheid van zorg nodig? Dan kunt u met een indicatie van het CIZ in een ZINN locatie wonen. U krijgt dan een eigen appartement. Daarnaast kunt u gebruik maken van alle voorzieningen, faciliteiten en diensten die de locatie biedt. Bijvoorbeeld een restaurant, winkeltje, kapper en bibliotheek. Bovendien brengt een woonzorgcentrum veel afleiding en vertier, het is een ontmoetingsplek voor bewoners en ouderen uit de wijk. 

Zorg op maat

Als u voor deze vorm van wonen kiest, houdt u uw eigen huisarts. Uw dagelijkse zorg krijgt u van de medewerkers van ZINN. Heeft u daarnaast ook zorg nodig zoals fysiotherapie, ergotherapie of logopedie, dan staat het team van ZINN Gezondheidszorg tot uw beschikking. 

Zorg voor echtparen

Voor echtparen zijn er mogelijkheden om zo lang mogelijk samen te blijven, ook als één van beide intensieve zorg nodig heeft. ZINN heeft diverse appartementen die geschikt zijn voor echtparen. Een aantal appartementen is extra ruim bemeten en geschikt om als echtpaar in te wonen. Er zijn ook aaneengeschakelde appartementen. Het is ook mogelijk om elk in een eigen appartement te wonen. Zo kunt u samen of in elkaars buurt blijven.

Hoe is het om te wonen bij ZINN?

Hoe is het om te wonen bij ZINN?

​​​​​​​ZINN kent geen vaste bezoektijden. Bezoek is van harte welkom.

Veel gestelde vragen

Wat kost het om zelfstandig te wonen met zorg?

Vanuit een WLZ -indicatie wordt het grootste gedeelte vergoed. Het overige deel bestaat uit een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Die bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt vastgesteld op basis van uw indicatie, uw zorg, uw huishouden, inkomen en vermogen. Het eerste half jaar is de eigen bijdrage laag. Daarna wordt het meestal verhoogd. Het CAK biedt via hun website een rekenhulp aan waarmee u uw eigen bijdrage kunt berekenen.
Website CAK : www.hetcak.nl  of neem contact met hen op via telefoonnummer 0800-0087

ZINN heeft een aantal extra ruime appartementen. Voor die extra ruimte betaalt u een comforttoeslag aan ZINN. Deze toeslag komt bovenop de wettelijke eigen bijdrage die u aan het CAK betaalt. Het wonen in een ruimer appartement is optioneel.

Hoe lang is de wachttijd om zelfstandig te kunnen wonen met zorg?

Wachttijden
Om zelfstandig te kunnen wonen met zorg dient u zich in te schrijven op de wachtlijst van ZINN. Kandidaten met een zorgindicatie hebben voorrang op kandidaten zonder zorgindicatie. De wachttijd is ongeveer anderhalf jaar, afhankelijk van de locatie waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Als ik een indicatie heb, kan ik dan gelijk terecht?

Vaak kunt u niet gelijk terecht in de woonzorglocatie van uw keuze. ZINN biedt overbruggingszorg:

Wonen in woonzorgcentrum
Als u 24 uur per dag (onplanbare) zorg nodig heeft en in een woonzorglocatie wilt wonen, is het noodzakelijk om een Wlz-indicatie aan te vragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  Vanaf het moment van aanvragen kan het  6-8 weken duren voor u de indicatie heeft.

Heeft u een Wlz-indicatie, dan:
1. Wordt uw (thuis)zorg niet (meer) vergoed door uw zorgverzekeraar, maar grotendeels gefinancierd door de overheid vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
2. Moet u uw eigen bijdrage zelf betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en uw persoonlijke situatie (thuis of in een woonzorglocatie).

Thuis blijven wonen
Wilt u thuis blijven wonen, ook al heeft u onplanbare zorg nodig, dan kijken we met u mee of het mogelijk is om met behulp van een VPT (Volledig Pakket Thuis), MPT (Modulair Pakket Thuis) of PGB (Persoonsgebonden Budget) zorg thuis in te kopen. U betaalt altijd zelf uw woninglasten (en soms ook uw eten).

Overbruggingszorg
Als het thuis niet meer gaat, is het noodzakelijk om naar een woonzorglocatie te verhuizen. Soms is er niet direct plek in de woonzorglocatie van uw voorkeur (voorkeursaanbieder). U komt dan op een wachtlijst en kunt gebruik maken van overbruggingszorg – thuis of bij een andere woonzorglocatie. Hoe u overbruggingszorg wilt krijgen, waar en van wie overlegt u met uw voorkeursaanbieder.


Het ZINN Servicepunt kan helpen bij uw vragen. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Meer weten over Zelfstandig wonen met zorg

Servicepunt ZINN

Servicepunt ZINN

Heeft u vragen of wilt u graag een medewerker spreken? Onze medewerkers van het Servicepunt staan u graag te woord.

Neem contact op