Eerstelijnsverblijf (ELV)

Eerstelijnsverblijf (ELV)

Heeft u tijdelijk medische zorg nodig, bijvoorbeeld omdat u net uit het ziekenhuis komt? Dan kunt u bij ZINN terecht voor een kortdurend verblijf. Eén van de vormen van een kortdurende opname is het eerstelijnsverblijf (ELV).

Wat is ELV?

Uw huisarts of specialist beoordeelt of u wegens een medische noodzaak in aanmerking komt voor ELV en vraagt een ELV-indicatie aan.  U kunt opgenomen worden vanuit uw thuissituatie of als vervolg op een ziekenhuisopname. Het doel is dat u zo spoedig mogelijk kunt terugkeren naar huis. Als u 24 uur per dag een beroep moet kunnen doen op zorg of begeleiding, dan kunt u bij ZINN terecht voor ELV.

Er zijn drie typen ELV. Bij ELV laag complex heeft u hulp nodig bij dagelijkse handelingen, zoals wassen en aankleden, of bij uw mobilititeit binnenshuis. Als uw zorgvraag complexer is, kunt u bij ZINN terecht voor ELV hoog complex. Het multidisciplinaire team van ZINN staat voor u klaar.  

Tot slot biedt ZINN ELV palliatief. Dit is intensieve zorg en begeleiding tijdens de laatste levensfase. 

Hoe werkt ELV?
Voordat u opgenomen wordt, wordt bepaald wie eindverantwoordelijk is voor uw herstelproces. Bij ELV laag complex blijft dat vaak de huisarts. Als u meer zorg nodig heeft, neemt onze specialist ouderengeneeskunde (SO) het over.
In de eerste week van uw verblijf wordt bij ELV laag en hoog complex, uw ELV-plan met hersteldoelen opgesteld. Daarin wordt ook vastgelegd op welk moment u naar verwachting kunt terugkeren naar huis (de voorlopige ontslagdatum, VOD). Tijdens uw verblijf heeft u zelf de regie en krijgt u ondersteuning bij wat (nog) niet lukt.

ELV en paramedische zorg
De huisarts of specialist ouderengeneeskunde kan de hulp inschakelen van onze paramedici, bijvoorbeeld de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist. Samen met u werkt dit multidisciplinaire team aan uw herstel.
Paramedische zorg die samenhangt met uw ELV-opname, wordt vergoed via uw ELV-indicatie. De paramedische zorg die u vóór uw ELV-opname had, wordt niet via uw ELV-indicatie vergoed, maar gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Vergoeding ELV-indicatie
Zorg vanuit een ELV-indicatie wordt vergoed via uw basisverzekering. Het eigen risico is wel van toepassing. Informeert u bij uw zorgverzekeraar naar de hoogte van uw (resterende) eigen risico. 
Met een Wlz-indicatie komt u niet in aanmerking voor ELV. Daarvoor zijn andere mogelijkheden binnen ZINN. Meer informatie? Neem contact met ons op via 050-585 2000.