Revalideren met een cognitieve beperking

Revalideren met een cognitieve beperking

Cliënten met een cognitieve beperking, die na ontslag uit het ziekenhuis niet rechtstreeks naar huis kunnen, hebben de mogelijkheid om bij ZINN locatie De Brink te revalideren. Deze cliënten hebben meer moeite met het verwerken van de informatie en moeten op een voor hen begrijpelijke manier worden geïnstrueerd. ZINN heeft haar revalidatie daarop aangepast.

Revalideren met een cognitieve beperking in ZINN locatie De Brink
ZINN locatie De Brink is een prachtige en moderne woonzorglocatie in Groningen (de wijk Helpman). Cliënten met cognitieve problemen kunnen revalideren op een speciaal voor hen bedoelde open en kleinschalige afdeling. Een veilige, rustige en overzichtelijke omgeving met een eigen huiskamer en oefenzaal.

Doel behandeling
We kunnen de gevolgen van cognitieve problemen niet wegnemen, maar proberen wel samen met de cliënt, familie en mantelzorgers te zoeken naar een manier om beter om te gaan met de beperkingen en waar mogelijk te revalideren.

Expertiseteam van behandelaars
Het expertiseteam ZINN Gezondheidszorg en Revalidatiezorg bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten,
(GZ-)psychologen en verpleegkundigen. Alle behandelaars en medewerkers zijn geschoold in deze gespecialiseerde revalidatiezorg en zijn goed op elkaar ingespeeld.

Advies familie en mantelzorgers
Familie en mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het revalidatieproces. Vanaf de intake op de opnamedag worden familie en/of mantelzorger(s) betrokken bij de revalidatie.

Wat kan ZINN thuis betekenen?
Eenmaal thuis is het mogelijk om behandelingen voort te zetten. De fysiotherapeut, de ergotherapeut en/of de psycholoog behandelen ook aan huis. Al tijdens het revalidatietraject bekijkt het behandelteam samen met de cliënt, familie en/of mantelzorger(s) welke ondersteuning thuis gewenst is. Wellicht is het prettig om persoonsalarmering van ZINN te hebben, voor een veilig gevoel thuis. Ook biedt ZINN Thuiszorg en huishoudelijke hulp.

Dhr. J. Hartog, broer van mevrouw Hartog

Het is heel positief dat de zorgprofessionals nu al meedenken en adviseren in het proces van naar huis gaan.