Revalideren met een cognitieve beperking

Revalideren met een cognitieve beperking

In ZINN locatie De Brink is de revalidatie aangepast op cliënten met een cognitieve beperking.

Revalideren in een aangepaste omgeving

Cliënten met een cognitieve beperking hebben meer moeite met het verwerken van informatie en instructies. ZINN heeft de revalidatie daarop aangepast. De afdeling is open en kleinschalig. Het is een veilige, rustige en overzichtelijke omgeving met een eigen huiskamer en oefenzaal. 

Wie revalideren in De Brink?
Deze vorm van revalidatie is geschikt voor mensen met:

  • Een delier
  • (Beginnend) Dementieel Syndroom
  • Een verstandelijke of meervoudige beperking
  • Korsakov
  • Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

De revalidatiebehandeling
Uw familie en mantelzorgers zijn belangrijk tijdens de revalidatie. Vanaf de intake op de opnamedag zijn zij betrokken. De gevolgen van de cognitieve beperking neemt de revalidatie niet weg. U gaat samen met uw familie of mantelzorgers en de behandelaars op zoek naar een manier om beter met uw beperkingen om te gaan. De behandelaars begeleiden en ondersteunen u waar mogelijk bij het revalideren.  

Uw revalidatie start met een intake op de dag van uw opname in De Brink. U maakt samen met het behandelteam een behandelplan. Hierin staan de doelen die u tijdens de revalidatie wilt bereiken. Iedereen is anders, daarom heeft ook iedereen ander doelen. Vertel het behandelteam tijdens de revalidatie hoe het met u gaat. Als het nodig is, past u samen uw doelen aan. 

Dhr. J. Hartog, broer van mevrouw Hartog: “Het is heel positief dat de zorgprofessionals nu al meedenken en adviseren in het proces van naar huis gaan. 

Na de revalidatie – ZINN begeleidt u verder
Eenmaal thuis is het mogelijk de behandelingen voort te zetten. De fysiotherapeut, ergotherapeut en de psycholoog behandelen ook aan huis. Al tijdens uw revalidatie bedenkt u samen met uw familie, mantelzorgers en het behandelteam welke hulp en ondersteuning u thuis nodig heeft. Misschien vindt u het prettig om persoonsalamering van ZINN te hebben voor een veilig gevoel thuis. Ook biedt ZINN thuiszorg, huishoudelijke hulp en praktische hulp zoals de wasservice.