Groenebrink

Groenebrink

Aangenaam wonen in Groenebrink. Een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie.

Groenebrink is een kleinschalige woonetage voor mensen met dementie en bevindt zich in ZINN locatie De Brink. Een professioneel team biedt deskundige, gespecialiseerde zorg waarbij het welbevinden van de bewoners voorop staat. Dit kenmerkt zich door extra aandacht tijdens zorgmomenten, de huiselijke ambiance, riante personele inzet, royale éénpersoons appartementen met sanitaire voorziening en een stijlvol ingerichte gezamenlijke huiskamer. Voor deze aanvullende zorg en extra service betaalt u een comforttoeslag aan ZINN.

Activiteiten
Het dagelijks leven en de zorg wordt zoveel mogelijk naar wens en behoefte van de tien bewoners ingericht. In Groenebrink worden dagelijks gezonde en voedzame maaltijden bereid in de huiskamer. De bewoners worden zoveel mogelijk uitgenodigd bij het alledaagse. Meehelpen met het koken van de warme maaltijd, samen een cake te bakken of de krant lezen. In de ruime huiskamer is een gastheer/-vrouw aanwezig die zorg draagt voor de maaltijden, huiselijke sfeer, dagindeling, activiteiten en structuur. Naast de activiteiten in Groenebrink kunnen bewoners deelnemen aan activiteiten in De Brink.

Vertrouwde gezichten
Vertrouwde gezichten zijn belangrijk in de woonomgeving. Daarom werkt Groenebrink met een team vaste medewerkers. Zij werken nauw samen met behandelaars zoals uw specialist ouderengeneeskunde, fysio- en ergotherapeut, diëtist én ziekenhuizen en artsen. Deze ketenzorg bevordert de inhoudelijke zorgkwaliteit en een goede rapportage.