Privacyverklaring


ZINN vindt privacy belangrijk. Om transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens, hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Voor bezoekers van de website, inschrijvingen voor georganiseerde evenementen en nieuwsbrieven. Op het moment dat u uw gegevens aan ZINN verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals we die hier beschrijven.

 

Uw privacy en beveiliging
ZINN doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. Gegevens die aan ZINN zijn verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze is bestemd, bijvoorbeeld als u ons contactformulier invult, solliciteert, of u aanmeldt voor een evenement. Uw gegevens worden nimmer zonder uw toestemming door ZINN aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek of wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie.

Bezoekers website
ZINN registreert gegevens over het gebruik van deze website, o.a. aan de hand van cookies. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's, foutmeldingen en andere eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan ZINN de website verbeteren en daarmee ook haar dienstverlening. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics. De informatie die Google Analytics voor ZINN verzamelt, is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw naam, adres en e-mailadres worden niet geregistreerd. De cookies worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren. 
ZINN biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan ZINN u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden. 

Informatie op de website
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. ZINN stelt de inhoud van deze website met veel zorgvuldigheid samen. Ziet u onjuistheden op onze website staan? Dan horen we dit graag via communicatie@zinnzorg.nl. Ook als het gaat om vragen of verzoeken rondom privacy. Aan onvolledige of onjuiste informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ZINN kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie. 

Websites van anderen
Op de website van ZINN staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van ZINN vallen. ZINN is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina’s en hun privacystatement.

Updates van onze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.