EMDR therapie (oogbewegingtherapie) bij ZINN

EMDR therapie (oogbewegingtherapie) bij ZINN

Een aantal psychologen van ZINN Gezondheidszorg is gespecialiseerd in het geven van EMDR therapie bij ouderen. Onze psychologen hebben er inmiddels veel positieve ervaringen mee!  Via deze link leggen onze psychologen uit wat EMDR therapie in houdt en wanneer het ingezet kan worden. Onze psychologen hebben er inmiddels veel positieve ervaringen mee!

Wat is EMDR?
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ook wel ‘oogbewegingtherapie’ genoemd), is een behandeling voor mensen die last blijven houden van een schokkende ervaring. Door de behandeling wordt de kracht en de emotionele lading van een herinnering minder. De herinneringen worden minder naar om aan te denken en de daarmee samenhangende klachten nemen af. EMDR is toepasbaar bij (kwetsbare) ouderen, ook wanneer er cognitieve beperkingen zijn.
Een voordeel van deze behandelvorm is dat deze emotioneel niet sterk belastend is en dat meestal snel effect te zien is.

Wanneer is EMDR inzetbaar?
EMDR kan ingezet worden bij specifieke ervaringen waar iemand nu nog steeds last van heeft. Soms zijn er huidige klachten/problemen/gedragingen waarbij je veronderstelt dat een nare gebeurtenis een rol speelt. Het kan gaan om recente schokkende, ingrijpende gebeurtenissen, maar ook om gebeurtenissen uit een verder verleden.

Voorbeelden van schokkende, traumatische ervaringen zijn: slachtoffer of getuige zijn van een ongeval; een valincident; ziekenhuiservaringen; akelige ervaringen op medisch gebied; levensbedreigende ziekte; sterke angst/benauwdheid bij COPD/hartklachten of fysieke fixatie in het ziekenhuis. De klachten die mensen hebben kunnen duidelijk gerelateerd zijn aan de nare gebeurtenis; bijvoorbeeld sterke angst en vermijding van bepaalde bewegingen na een valincident, of herbelevingen en nachtmerries. EMDR kan echter ook gebruikt worden bij 'kleinere' gebeurtenissen, zoals jezelf niets waard vinden, angst voor de tandarts of bij spreekangst.

Soms is het niet meteen duidelijk dat de klachten samenhangen met een hele nare gebeurtenis maar wordt het alleen verondersteld. Bijvoorbeeld: een cliënt loopt vast in het rouwproces om de overleden partner, waarbij het vermoeden is dat het overlijden van de partner voor de cliënt ingrijpend is verlopen. Andere klachten die vaak samenhangen met ingrijpende gebeurtenissen zijn depressie, slaapproblemen, overmatig gebruik van alcohol of medicatie, angstklachten en doodswensen. Ook angsten voor de toekomst (bijvoorbeeld gedachtes aan afhankelijk worden van zorgpersoneel of het krijgen van dementie) kunnen onder bepaalde voorwaarden behandeld worden met EMDR.

Om te bepalen of EMDR de geschikte behandeling voor iemand is, is nader onderzoek (gesprek) nodig naar de oorzaak en achtergrond van de klachten.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?
De therapeut zal de cliënt vragen aan de specifieke gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans zal dat de hand van de therapeut zijn, of geluiden (koptelefoon) of tikken op de handen. Na elke set (aantal bewegingen, klikjes of tikken) wordt er even rust genomen en zal de therapeut aan de cliënt vragen wat er boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt, net zo lang tot de ervaring zijn emotionele lading heeft verloren. EMDR kan een intensieve therapie zijn. Cliënten kunnen in de dagen na een sessie vermoeidheid voelen of ervaren dat ze de regie even ‘kwijt’ zijn. Hierop worden ze door de psycholoog voorbereid. 

Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?
Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Denkbaar is dat combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Toekomstig onderzoek zal uit moeten maken hoe de waargenomen effecten het best kunnen worden verklaard.

Meer informatie?
Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij naar de website van de EMDR vereniging Nederland: www.emdr.nl

Ellen Pieters, gz-psycholoog ZINN Gezondheidszorg
e.pieters@zinnzorg.nl

Marjan Nielen, gz-psycholoog ZINN Gezondheidszorg
m.nielen@zinnzorg.nl