Ergotherapie bij ouderen met dementie én hun mantelzorger aan huis (EDOMAH)

EDOMAH staat voor ergotherapie bij ouderen met dementie én hun mantelzorger aan huis. Het is een evidence based ergotherapierichtlijn voor diagnostiek en behandeling bij ouderen met dementie én hun mantelzorger aan huis.

De ergotherapeuten van ZINN Gezondheidszorg zijn gespecialiseerd in het programma EDOMAH

EDOMAH staat voor ergotherapie bij ouderen met dementie én hun mantelzorger aan huis. Het is een evidence based ergotherapierichtlijn voor diagnostiek en behandeling van oudere cliënten met dementie. 
 
Waarom dit programma?
Uniek aan dit programma is dat zowel de behoeften van de oudere met dementie als die van de mantelzorger centraal staan. In deze therapie kijkt de ergotherapeut samen met de cliënt en mantelzorger naar welke activiteiten voor hen belangrijk zijn en welke mogelijkheden er zijn deze activiteiten zolang mogelijk naar tevredenheid uit te voeren. Regie, plezier en voldoening van de oudere met dementie bij zijn activiteiten staan voorop.

Als de persoon met dementie niet meer in staat is om zonder hulp van de mantelzorger activiteiten tot een goed resultaat te brengen, doet dit een groot beroep op de vaardigheden van de mantelzorger in de omgang en communicatie. Ook kunnen andere rollen en taken van de mantelzorger in het geding komen. 

Wat kan de ergotherapeut van ZINN Gezondheidszorg betekenen?
De ergotherapeut geeft toegespitste informatie over het ziektebeeld en de gevolgen daarvan op het gedrag van de betreffende persoon. De ergotherapeut en mantelzorger zoeken samen naar alternatieven, oplossingen en een nieuwe balans. 

Voorbeelden van doelen  

 • De oudere met dementie kan zonder hulp van een ander koffie zetten;
 • De oudere met dementie kan de huissleutel vinden wanneer hij deze zoekt;
 • De mantelzorger kan met een gerust gevoel weer naar bijeenkomsten van het koor gaan. 

Effecten van deze therapie voor de oudere met dementie, hij/zij

 • gaat vooruit in zelfstandigheid m.b.t. dagelijkse bezigheden;
 • heeft minder behoefte aan hulp;
 • ervaart een grotere kwaliteit van leven;
 • kan een betere stemming krijgen;
 • heeft meer plezier in de activiteiten.

Effecten deze therapie voor de mantelzorger, hij/zij

 • heeft een toename van gevoel van competentie, bekwaamheid;
 • heeft een toename van gevoel van controle over de situatie;
 • ervaart een grotere kwaliteit van het leven.

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma bestaat uit de volgende fases:

1. Kennismaking en probleeminventarisatie 
in deze fase achterhaalt de ergotherapeut het levensverhaal van de persoon met dementie om te kijken wat belangrijk is voor deze persoon. Daarnaast zal de ergotherapeut achterhalen hoe de mantelzorger de zorg ervaart.

2. Doelbepaling 
deze fase is bedoeld om samen met de ergotherapeut tot doelen te komen die voor zowel cliënt als de mantelzorger belangrijk zijn om mee aan de slag te gaan.

3. Uitvoer van het plan van aanpak om de doelen te behalen
in deze fase wordt er samen aan de doelen gewerkt die zowel door de cliënt als mantelzorger zijn opgesteld. 

Behandeling aan huis
De behandeling vindt plaats aan huis op verwijzing van huisarts of specialist. 

Meer informatie?
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen via 050 - 585 2000. Of stuur een e-mail sturen naar gezondheidszorg@zinnzorg.nl

We zijn de adviseur voor de mantelzorger. Je hebt als mantelzorger niet alle informatie over dementie in handen.  Via dit programma hebben we die één op één gesprekken met de mantelzorger.