Fysiotherapie bij COPD Gold klasse II of hoger in basisverzekering

Fysiotherapie bij COPD Gold klasse II of hoger in basisverzekering

Met ingang van 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling opgenomen in de basisverzekering, voor zover sprake is van COPD Gold stadium II of hoger. De omvang van de therapie gedurende maximaal 12 maanden, is afhankelijk van de classificatie voor symptomen en het risico op exacerbaties.

 

Indien na de eerste 12 maanden van behandeling nog onderhoudsbehandeling nodig is, bestaat recht op vervolgbehandeling - voor zover sprake is van de 3 zwaarste klassen voor de classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Deze vervolgbehandeling is gemaximeerd voor iedere periode van 12 maanden die volgt op het de eerste behandelperiode van 12 maanden.

Vier groepen
De ziekte last is onderverdeeld in vier groepen. In onderstaande tabel is aangegeven wat de omvang van de prestatie is bij de verschillende klassen (A tot en met D) van deze laatste classificatie.

  Klasse A Klasse B Klasse C  Klasse D
 Max. aantal behandelingen in de eerste 12 maanden (het eerste behandeljaar) 5 27 70 70
 Max. aantal behandelingen per 12 maanden in de onderhoudsfase (de jaren na het eerste behandeljaar) 0 3 52 52

 

 

 

 


Wat betekent dat?

Voor alle COPD patiënten die op 31 december 2018 reeds in behandeling zijn, wordt de datum van de eerste behandeling in 2019 de startdatum van de eerste behandelperiode van de therapie van 12 maanden (het eerste behandeljaar). Daarmee wordt voorkomen dat COPD patiënten die voor 1 januari 2019 al therapie voor COPD vergoed kregen uit de basisverzekering, direct in de onderhoudsfase met vervolgbehandelingen worden ingedeeld.

De fysiotherapeut kan de patiënten die hij al kent, indelen in de categorieën A t/m D. Dat gebeurt op basis van de informatie die al eerder van huisarts en/of longarts is verkregen en op basis van de behandelhistorie in de praktijk. Bij twijfel kan de fysiotherapeut contact opnemen met de behandelend arts (huisarts en/of longarts).

Nieuwe patiënten 
Voor nieuwe patiënten is de informatie die de huisarts of longarts geeft bij de verwijzing bepalend voor de indeling in de genoemde categorieën, afhankelijk van ernst van exacerbaties en symptomen bij COPD.