Fysiotherapie bij urine-incontinentie

Fysiotherapie bij urine-incontinentie

Urine-incontinentie komt voor bij ruim een kwart van alle volwassen vrouwen.
Door functionele problemen met fysiotherapie aan te pakken stijgt de kwaliteit van leven. 

Prevalentie neemt toe

De prevalentie van urine-incontinentie neemt bij vrouwen toe met het stijgen van de leeftijd. Door de vergrijzing krijgt u er als huisarts de komende jaren ongetwijfeld vaker mee te maken.

Groot valrisico
Urine-incontinentie kan gepaard gaan met aanzienlijke negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven. Incontinentie blijkt ook een grote risicofactor voor vallen, zowel bij vrouwen als mannen. Bij een verminderde mobiliteit, kracht en balans gaat de loopfunctie achteruit en krijgt de patiënt moeite met opstaan uit bed of stoel. Ze halen het toilet vaak niet op tijd, waardoor incontinentie kan ontstaan. Ook handfunctieproblematiek kan problemen opleveren bij de toiletgang. Angst voor incontinentie kan bovendien weer leiden tot minder bewegen en sociaal isolement. Door de functionele problemen met fysiotherapie te verbeteren kan urine-incontinentie verminderen of worden voorkomen. De kwaliteit van leven gaat hierdoor omhoog.

Gespecialiseerde fysiotherapie 
Alle fysiotherapeuten van ZINN zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van de geriatrische patiënt. In samenwerking met onze eigen bekkenfysiotherapeut (MSc) Irene Ganzeboom bieden zij aandacht voor mictieklachten en de bekkenbodem. Ze geven advies over normaal toiletgedrag en vocht- en vezelintake, maar kijken ook specifiek naar de transfers (opstaan/gaan zitten, looptempo) en houdingen bij de toiletgang. Zo nodig overlegt de fysiotherapeut met andere disciplines, zoals de ergotherapeut, de psycholoog of diëtist. Bij complexe problematiek of specifieke bekkenbodemproblematiek wordt de hulp van de bekkenfysiotherapeut ingeschakeld.

Vergoeding zorgverzekeraar

De basisverzekering vergoedt de eerste negen behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie.

Casus incontinentie

De urine-incontinentie van mevrouw Jansen werd de laatste jaren steeds erger. Inmiddels durfde ze nog nauwelijks de deur uit en kreeg ze angst om te bewegen. De fysiotherapeut bracht haar situatie in kaart; ze bleek twaalf keer per dag uit voorzorg naar het toilet te gaan. Mevrouw Jansen had moeite met opstaan uit haar de stoel, waardoor ze veel buikdruk opbouwde en urine verloor. 

Met de rollator liep ze goed. Wel stonden er veel meubels in de weg, wat haar gang naar het toilet bemoeilijkte. Ook was haar balans in stand verminderd, waardoor het uit- en aankleden bij het toilet moeizaam ging. Al met al kostte het teveel tijd voordat ze op het toilet zat. Daarnaast zat ze niet ontspannen en in een onaangename houding op het toilet, waardoor ze waarschijnlijk onvoldoende haar blaas leegde. 

Met voorlichting van de fysiotherapeut over normaal toiletgedrag en het belang van een goede houding is het incontinentieprobleem aangepakt. Oefentherapie verbeterde haar balans en opstaan uit haar stoel gaat ook een stuk makkelijker. In overleg met mevrouw Jansen zijn de meubels in huis verplaatst, waardoor ze zonder obstakels met de rollator naar het toilet kan. Mevrouw Jansen is inmiddels niet meer incontinent en durft weer met haar dochter op stap te gaan.