Geriatriefysiotherapie bij ZINN Gezondheidszorg

Geriatriefysiotherapie bij ZINN Gezondheidszorg

Wat is een geriatriefysiotherapeut?
De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd door multipathologie, valincidenten of ouderdoms-gerelateerde ziektes, zoals een CVA, dementie, Parkinson of een gebroken heup. Het doel van de behandelingen is om het lichamelijke functioneren te verbeteren en verdere achteruitgang te voorkomen. 

Waarom een geriatriefysiotherapeut?
Een geriatriefysiotherapeut is geschoold om de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in het vakgebied toe te passen in zijn behandelingen. Vanwege de complexe gezondheidsproblematiek bij ouderen, zijn deze behandelingen (bijna) altijd multidisciplinair van aard. 

Huisartsen en andere zorgverleners kunnen een geriatriefysiotherapeut verder inschakelen bij:

  • Het screenen en behandelen van fragiele ouderen
  • Het screenen op valrisico
  • Adviseren en informeren over valpreventie
  • Het in kaart brengen van sarcopenie (verlies spierkracht en -functie) en andere prognostische factoren die de zelfredzaamheid van ouderen kan bedreigen
  • Begeleiden en behandelen van patiënten na opname in het ziekenhuis
  • Adviseren en informeren van gezinsleden en eventuele mantelzorgers bij vragen over ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen

In het factsheet leest u meer over het domein van de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeuten van ZINN Gezondheidszorg

Heeft u vragen over geriatriefysiotherapie? Neem dan contact op met de geriatriefysiotherapeuten van ZINN Gezondheidszorg.

ZINN locatie De Brink en De Pelster en omgeving: Paulien Makken tel. 050-7525675 | e-mail: p.makken@zinnzorg.nl 
ZINN locatie De Dilgt en omgeving: Hanneke Bruggers tel. 050-5852180 | e-mail: h.bruggers@zinnzorg.nl