Logopedie bij slikstoornissen bij volwassenen

Logopedie bij slikstoornissen bij volwassenen

Slikstoornissen kunnen veel invloed hebben op de sociale contacten. Met name het gezamenlijk eten kan problemen opleven. Ook kan dit de algemene gezondheid beïnvloeden: er is meer risico op een longontsteking en er is kans op ondervoeding. De logopedisten van ZINN Gezondheidszorg kunnen uw eerste lijns cliënt met slikklachten ondersteunen. 

Ontstaan en gevolgen slikstoornissen
De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren. Er kan ook sprake zijn van een plaatselijke beschadiging, waardoor het slikken minder goed gaat.

Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat. Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met het eten en drinken.

Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies. Sociale gevolgen van slikproblemen zijn bijvoorbeeld dat het nuttigen van een diner in een restaurant lastig kan zijn en dat het plezier in het eten en drinken kan verdwijnen.

Download de slikklachtenkaart en help mee aan een optimale behandeling van uw slikklachten.

Wat doet een logopedist?
De logopedist kan met een slikonderzoek de oorzaak van de slikstoornis opsporen en vaststellen in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Het logopedisch onderzoek kan worden uitgebreid met een onderzoek door een KNO-arts en/of een radioloog. 

De logopedist stelt in overleg met de patiënt een behandelplan op. Het doel van de interventie kan zich richten op

  • het verminderen van het risico op verslikken,
  • het verbeteren van de voedingstoestand of
  • het met meer plezier eten en drinken.

De behandeling kan zich richten op het aanleren van compensatiestrategieën of het trainen van specifieke spieren. Daarnaast worden meestal adviezen aan de cliënt (en zijn omgeving) gegeven met betrekking tot bijvoorbeeld de houding tijdens de maaltijd, de consistentie van het voedsel en de wijze van aanbieden.

De resultaten van de slikbehandeling zijn in grote mate afhankelijk van de ernst en aard van de stoornis. Soms blijven er beperkingen bestaan, waardoor bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen niet meer geslikt kunnen worden. De nadruk van de logopedische behandeling zal dan liggen op het zo aangenaam mogelijk maken van de eet- en drinkmomenten.

 

Meer weten over het slikorgaan en slikproblemen? Download de pdf