Specialist ouderengeneeskunde en Verpleegkundig specialist actief in de eerste lijn

De zorg en behandeling van (kwetsbare) ouderen wordt complexer. Onze specialisten ouderengeneeskunde (SO) en verpleegkundig specialisten (VS) hebben specifieke kennis over de ouderenzorg en werken graag samen met de huisartsen.

Naast het complexer worden van de zorg, wordt deze tegenwoordig steeds meer georganiseerd vanuit de thuissituatie van de cliënt. De specialisten ouderengeneeskunde (SO) en verpleegkundig specialisten (VS) van ZINN Gezondheidszorg zijn daarom ook actief in de eerste lijn. Huisartsen en externe zorgverleners kunnen ZINN Gezondheidszorg inschakelen op consultbasis voor diagnostiek en/of behandeling, hetzij telefonisch of met een huisbezoek.

Net als de SO kan de VS de thuissituatie in kaart brengen en, eventueel in overleg met de SO, een advies uitbrengen.

Hiernaast is de verpleegkundig specialist in te schakelen om advies te geven in situaties waar sprake is van decubitus, ulcus cruris of andere vormen van specialistische wondzorg. Daarnaast is ze beschikbaar om scholing te geven over wondzorg in alle facetten. 

Een consult kan makkelijk en snel worden aangevraagd via ZorgDomein. Er vindt een snelle terugkoppeling plaats met een conclusie en advies.