Thuis wonen met cognitieve problemen

Thuis wonen met cognitieve problemen

Soms zijn er veranderingen in handelen of gedrag die erop wijzen dat de cliënt handreikingen nodig heeft om veilig thuis te blijven wonen. Wat kan de ouder wordende cliënt met cognitieve problemen thuis nog zelf en waarvoor is hulp nodig?Denk bijvoorbeeld aan het zelfstandig beheren van medicatie, het verkeer in gaan, een maaltijd warm maken of een taxi regelen. Aan het einde van het programma is hierover voor de betrokkenen duidelijkheid.

In dit programma onderzoeken behandelaars van ZINN Gezondheidszorg de cognitieve en executieve mogelijkheden van de cliënt. Hierdoor ontstaat voor de betrokkenen een realistische verwachting over de hulp die nodig is voor de cliënt. Met de uitkomsten van de onderzoeken, geven de behandelaars een advies op maat wat de cliënt nodig heeft om langer thuis te kunnen wonen. 

Onderzoeken en gesprekken

Een ergotherapeut en een psycholoog werken samen om het ´niet-pluis´ gevoel dat bij cliënt, huisarts en/of familie leeft te onderzoeken en te concretiseren. De psycholoog en de ergotherapeut onderzoeken de cognitieve mogelijkheden en de gevolgen in het dagelijks leven thuis. 
Voor zo ver bekend, is deze samenwerking uniek in Nederland.

De ergotherapeut ziet de cliënt drie tot vijf keer in de thuissituatie. De Allen Cognitive Level Screen (ACLS) wordt afgenomen. Daarnaast observeert de ergotherapeut de cliënt tijdens twee activiteiten. Als het nodig is, vinden er meer observaties plaats.  
 
De psycholoog ziet de cliënt twee keer thuis en heeft een familiegesprek. Het psychologisch testonderzoek is verdiepend op dat van de ergotherapeut. Het brengt te behouden en kwetsbare cognitieve vaardigheden in kaart. Het kan hier ook gaan om meer ‘verborgen’ kwetsbaarheden, zoals mentale snelheid, aandacht of veranderingen op emotioneel vlak.
 

Advies op maat

De conclusie bespreken de psycholoog en ergotherapeut met de cliënt en eventuele naasten in een adviesgesprek. Als de cliënt toestemming geeft en het prettig vindt, kan de huisarts hierbij aanwezig zijn. De huisarts ontvangt na afloop van het programma een eindbrief waarin het advies staat beschreven. De cliënt ontvangt hiervan een kopie. 

Als de cliënt na afloop moeilijkheden tegenkomt bij het uitvoeren van de adviezen, kan in overleg een (kort) vervolgtraject op maat worden afgesproken. Het is ook mogelijk dat de cliënt het advies krijgt, een behandeltraject bij een ergotherapeut te doorlopen. Cliënt  kan bepaalde handelingen dan trainen om deze zolang mogelijk zelf te blijven doen.

Verwijzen naar dit product kan via ZorgDomein.