Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens

Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens

Eén op de vijf 50-plussers heeft last van etalagebenen (claudicatio intermittens).
Looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut helpt.

Looptraining in plaats van vaatchirurgie

Na looptraining hoeven de meeste patiënten geen invasieve, dure behandeling te ondergaan, met kans op complicaties. Lees ook het artikel van vaatchirurg prof. dr. Joep Teijink waarom fysiotherapie bij etalagebenen vaak de voorkeur heeft boven dotteren. 

Aangesloten bij ClaudicatioNet

Remko Deijl en Paulien Makken, beide fysiotherapeut bij ZINN Gezondheidszorg, zijn aangesloten bij ClaudicatioNet. ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). ClaudicatioNet streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg voor deze patiënten. De zorgverleners die hierbij zijn aangesloten bieden kwalitatief hoogwaardige, gestandaardiseerde en gesuperviseerde looptherapie in combinatie met gerichte leefstijladviezen. Daardoor nemen pijnklachten af en nemen spierkracht en uithoudingsvermogen toe. 

Handig om te weten

  • In de Nederlandse huisartspraktijk zijn er jaarlijks 10 per 1000 nieuwe gevallen van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Een derde hiervan is symptomatisch.
  • Alle internationale richtlijnen bevelen een “stepped care” (stapsgewijze) benadering aan, waarbij eerst conservatief behandeld wordt. Pas wanneer dit onvoldoende effect heeft gaat men over op invasieve behandeling. 
  • Gesuperviseerde looptherapie is bewezen effectief en heeft hetzelfde effect als invasieve behandelingen met minder kans op complicaties en minder kosten.
  • De ClaudicatioNet fysiotherapeut zal d.m.v. gesuperviseerde looptherapie en het stimuleren van een gezonde leefstijl proberen pijnklachten en beperking in loopafstand te verminderen en spierkracht en uithoudingsvermogen te verbeteren.
  • Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een positief effect op de levensverwachting door afname van het aantal hart- en herseninfarcten.
  • Per 1 januari 2017 worden 37 sessies fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Naast verwijzingen door de vaatchirurg, kunnen patiënten ook verwezen worden door de huisarts.
  • De diagnose PAV moet ondersteund worden door een enkel-armindex (eventueel uitgevoerd in een ziekenhuis of diagnosecentrum).

U kunt naar ons verwijzen via ZorgDomein of via de zorgzoeker op www.claudicationet.nl 

Informatie voor verwijzers

In het factsheet "Fysiotherapie bij claudicatio intermittens" leest u meer over de aandoening, de behandeling, verwijsmogelijkheden en vergoeding door de verzekeraar. Bekijk ook de video ‘Etalagebenen, een eerstelijns aandoening’.