Tandarts Ouderenzorg

  • 16-24 uur per week
  • z.s.m.

Tandarts Ouderenzorg

Help ons de mondzorg verder op de kaart te zetten binnen de ouderenzorg

Voor ZINN Gezondheidszorg bv zijn wij op zoek naar een collega voor de functie van

                                       Tandarts ouderenzorg (m/v)

• Contracturen variërend van 16-24 uur bespreekbaar
• Mogelijkheid tot vast dienstverband.
• Met zo spoedig mogelijke ingang

De baan
Wij bieden mondzorg aan kwetsbare/zorgafhankelijke ouderen, zowel met somatische als psycho-geriatrische achtergrond. Meestal gaat het om ouderen opgenomen in een verpleeghuis, maar ook om ouderen die in woonzorgcomplexen of zelfs individueel thuis wonen. Uniek in onze dienstverlening is dat wij naar onze cliënten toe gaan, omdat ze niet of heel moeilijk naar ons kunnen komen. Vaak is mondzorg alleen mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit in alle aspecten van de mondzorg, zowel tandheelkundig als organisatorisch. De mondgezondheid van de kwetsbare ouderen is eveneens kwetsbaar: getekend door een geschiedenis van cariës en parodontale afwijkingen en het herstel daarvan. Het doel van onze mondzorgpraktijk is dat de mond een zo comfortabel mogelijke functionaliteit behoudt. Ondergrenzen zijn daarbij het  vrij houden van pijn en ontsteking. Daarmee proberen we de mogelijk negatieve invloed van een slechte mondgezondheid op de algemene gezondheid te minimaliseren. Dit alles binnen een team van tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten en een klinisch prothese technicus die nauw met elkaar samenwerken. Binnen dit team is de tandarts de regisseur van de mondzorg en verantwoordelijk voor het mondzorgplan. De tandarts voert overeenkomstig het mondzorgplan curatieve behandelingen uit (name conserverend, prothetisch en chirurgisch). Als uitgebreide behandelingen nodig zijn, bestaat de mogelijkheid dat in een algemene tandartspraktijk uit te voeren, of te verwijzen naar de tweede lijn. Mondzorgplannen worden in afstemming tussen teamleden vast gesteld. Afwisselend voeren teamleden periodieke mondonderzoeken uit. In afstemming met teamleden vindt overleg, zowel schriftelijk (rapportage) als mondeling, plaats met betrokken verzorgenden, artsen en familie van de oudere. Mondzorg voor kwetsbare ouderen wijkt sterk af van de mondzorg in de algemene praktijk, zowel in inhoud als organisatie. Het kan daarom een motiverende afwisseling zijn voor een tandarts in de algemene praktijk. Of een uitdaging voor de collega die de praktijk heeft beëindigd of gaat beëindigen, maar die toch nog aan de mondzorg wil bijdragen.

Welke eisen stellen we?
• BIG geregistreerd;
• Spreekt en schrijft goed Nederlands
• Minimaal enkele jaren ervaring in een algemene praktijk;
• Affiniteit en zo mogelijk ervaring met de mondzorg voor (kwetsbare) ouderen en ambitie deze kennis en ervaring binnen dit unieke onderdeel in het vakgebied in te zetten en uit te breiden;
• Positieve ervaring in het werken in een team als regisseur van de mondzorg;
• Beschikking over uitstekende organisatorische en contactuele vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
Onze arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De functie is ingeschaald in FWG functiegroep 70/75. Inschaling is afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van aanvullende regelingen, korting bij (zorg)verzekeringen en een regeling aanvullende reiskosten. Afhankelijk van ervaring zal een introductie-programma worden opgesteld.

 
Waar?
ZINN Gezondheidszorg is een BV binnen het concern ZINN. Binnen ZINN Gezondheidszorg zijn verschillende disciplines ondergebracht waaronder, artsen en verpleegkundig specialisten, psychologen, mondzorg, fysio- en ergotherapie. Het werkveld is gericht op de 6 locaties van ZINN in Groningen, Haren en Hoogezand. Daarnaast zijn ook samenwerkingsverbanden met andere instellingen in Groningen en Drenthe afgesloten. Een team volop in ontwikkeling op zoek naar nieuwe mogelijkheden!
De praktijk bedient nu ongeveer 800 verpleeghuisbedden, verdeeld over 15 instellingen.

Meer weten en solliciteren?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over de vacature? Bel dan met dr Rob Schaub, tandarts-geriatrie, op telefoonnummer 06 15327299. Voor meer informatie over ZINN verwijzen we naar onze website www.zinnzorg.nl.

Uw sollicitatiebrief met motivering en curriculum vitae kan vóór 8 juli 2017 worden gestuurd naar: sollicitaties@zinnzorg.nl t.a.v. van Mariska Oosterom, p&o adviseur onder vermelding van het vacaturenummer 7200 17-89 in de onderwerpregel.
Sollicitatiegesprekken vinden donderdagochtend 13 juli plaats.