Bewegen voor Ouderen De Dilgt

U kunt op twee momenten meedoen, nl. om 10.00 uur of om 11.00 uur.