Biljarten de Brink

In de Brink is het mogelijk om op de eerste woonlaag met elkaar een potje te biljarten.