De Pelster: lentekriebels

In samenwerking met het wijkteam WIJ en de kinderen van de B.S.O plantjes poten op het balkon .