Kerkdienst De Brink

Van harte welkom bij de kerkdienst in Grand Café De Brink. De dienst begint om 10.00 uur

Voorganger  Dhr. De Boer

Organist Mw. v. Zanten