Meer Bewegen voor Ouderen en fitgym | De Burcht

Meer Bewegen voor Ouderen en fitgym | De Burcht

Meer Bewegen voor Ouderen en de fitgym zijn (groeps)gymactiviteiten aangepast aan de ouder wordende mens.

Meer Bewegen voor Ouderen is toegespitst op afdeling PG en de fitgym op afdeling somatiek. Beide groepen zijn alleen voor leden. Wilt u zich opgeven, belt u dan met Sylvia Westman op 0598-353642 voor nadere informatie.

Kosten € 5,00

Gratis voor ZINNpashouders