Serious Request BINGO

Grote Bingo ten bate van Serious Request i.s.m. studenten van het Rode Kruis. De opbrengst is bestemd voor het herenigen van ouders en kinderen die door natuurrampen of oorlogen elkaar zijn kwijtgeraakt.

Van harte welkom!!

Kosten € 4,--  CONTANT