ZINN-Tours Platina

ZINN-Tours Platina

ZINN-Tours  Donderdag 6 juli 2017 Platina

Informatie over het volgende reisje komt binnenkort beschikbaar.

 

ZINN-Tours  Spelregels en tips

 

 1. Doorgang van uw reisje

  Na uw aanmelding ontvangt u schriftelijk of mondeling bericht.

  Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, dan vindt een loting en/of toewijzing plaats. Bent u uitgeloot dan plaatsen wij u in eerste instantie op de reservelijst; mocht de reservelijst geen plaats voor u opleveren, dan krijgt u voorrang bij de toewijzing van het eerstvolgende reisje.

   

 2. Prijs

  De prijs van het reisje staat vermeld op de flyer. Hier staat tevens vermeld wat bij de prijs van de reis is inbegrepen. Consumpties en overige aankopen die niet in de reissom zijn inbegrepen zijn voor uw eigen rekening en dienen bij de locatie door u zelf afgerekend te worden.

   

 3. Betaling

  De betaling vindt in principe plaats voorafgaande aan het vertrekmoment. De wijze en het moment van betalen is per zorglocatie bepaald. Contante betaling is niet mogelijk.

   

 4. Annulering

  Indien u onverhoopt niet aan uw reisje kunt deelnemen dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de geplande vertrekdatum zonder kosten afmelden bij de receptie van uw zorglocatie.

  Indien u zich niet tijdig hebt afgemeld dan wordt een bedrag van € 6,50 aan u in rekening gebracht, tenzij u door een dringende reden niet aan het reisje kunt deelnemen.

   

 5. Indeling van de bussen

  Per bus wordt een passende passagiersindeling gemaakt. Wilt u graag samen met een bepaalde persoon in dezelfde bus reizen, dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier; indien mogelijk wordt met uw wens rekening gehouden.

   

 6. Begeleiding

  Bij ieder reisje gaat een gastvrouw/gastheer van ZINN-Tours mee.

  Indien u rolstoel gebonden bent dient u altijd zelf een eigen begeleider mee te nemen. Dit kan bijv. een familielid, partner of vrijwilliger zijn. Ook als u niet zelfstandig gebruik kunt maken van het toilet moet u een begeleider meenemen om u hiermee te helpen; onze vrijwilligers mogen u niet verder begeleiden dan tot de deur van het toilet. Indien u om andere redenen begeleiding nodig te heeft, overlegt u dan eerst met ons of (extra) begeleiding noodzakelijk is.

  Begeleiders gaan altijd mee voor rekening van uzelf; zij betalen dezelfde prijs voor het reisje als u.

   

 7. Instapmoment

  Als u op het geplande instapmoment (minimaal 1 kwartier voor het geplande vertrekmoment) niet tijdig aanwezig bent op de aangegeven verzamelplaats, behouden wij ons het recht voor vanaf dat moment uw plaats aan een andere gegadigde te geven.

  Hebt u moeite bij het in- en uitstappen van de bus dan kunt u ook van de rolstoellift van de bus gebruik maken. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

   

  ZINN-Tours

  Contactpersonen        : Janny de Jong en Agnes Visser

  Telefoonnummer: 06 12959897

  E-mail               : ja.dejong@zinnzorg.nl / a.visser@zinnzorg.nl