9 weken samen een project | Locatie De Burcht en Kinderdagverblijf Ziza Zebra

9 weken samen een project | Locatie De Burcht en Kinderdagverblijf Ziza Zebra

Negen weken lang brengen kinderen van kinderdagverblijf Ziza Zebra twee dagen in de week een bezoek aan ouderen in de Burcht. Een prachtig initiatief!

De groep kinderen komen samen met hun begeleiders ´s middags activiteiten doen in ZINN locatie De Burcht. De ouderen, die overwegend dementie hebben, doen samen verschillende activiteiten. Knutselen, kerststukjes maken, iets bakken enzovoort.

Jong en oud genieten samen van de aandacht voor elkaar en het contact. Het is prachtig te zien hoe mooi en vanzelfsprekend er leuke gesprekjes ontstaan en hoe de ouderen enorm trots zijn en genieten. Ook de kinderen vinden het heel vanzelfsprekend om op bezoek te zijn bij ´hun´ Burcht opa's en oma's.