Antwoord van ZINN op Hugo Borst

Antwoord van ZINN op Hugo Borst

Als antwoord op Hugo Borst laat ZINN in een eigen manifest zien dat ouderenzorg ook anders kan. ZINN gaat graag in gesprek over de succesfactoren in de ouderenzorg.
Geld is niet de oplossing, Ouderenzorg kan ook anders: welkom bij ZINN!

 

Als antwoord op Hugo Borst laat ZINN in een eigen manifest zien dat ouderenzorg ook anders kan. ZINN gaat graag in gesprek over de succesfactoren in de ouderenzorg.

Geld is niet de oplossing, Ouderenzorg kan ook anders: welkom bij ZINN!

(Thuis)zorg
•    Ieder neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en samen voor het geheel
•    Het geweten van de organisatie zit zowel in de top als op de werkvloer
•    Continue bezig met verbetering, leren van elkaar op de werkvloer en scholing
Wonen
•    Vastgoed: geen afhankelijkheid van woningcorporaties
•    Moderne, sfeervolle gebouwen waarin het fijn is om te wonen en te werken
Welzijn
•    Woonassistent is extra aandachtgever op de woongroep
•    Veel aandacht voor reuring, gezelligheid, eten en drinken 
•    Aandacht voor rol van familie en mantelzorgers
•    Goede samenwerking met en scholing voor vrijwilligers
Directie en management
•    Bestuurders zichtbaar op de werkvloer, korte lijnen, directeur is heel benaderbaar en           onderneemt direct actie
•    Financiën op orde: “geef niet uit wat je niet hebt”
•    Anticiperen op de toekomst, minimaal 3 – 5 jaar vooruitkijken,
•    Duidelijke bedrijfsvoering, heldere doelen, alles t.b.v. de cliënt
•    Goede samenwerking en contact met cliëntenraad en OR