Belangstelling voor Parkinson

Belangstelling voor Parkinson

Meer dan 50 belangstellenden kwamen woensdag 1 februari naar de Parkinson bijeenkomst in ZINN locatie De Burcht​.

Meer dan 50 belangstellenden kwamen woensdag 1 februari naar de Parkinson bijeenkomst in ZINN locatie De Burcht. Het waren mensen die zelf de ziekte van Parkinson hebben, hun familie en een aantal zorgverleners. Ze kregen informatie over de ziekte; wat zijn de lichamelijke en psychische symptomen en welke behandelingsmogelijkheden zijn er. Een mantelzorger en een mevrouw die zelf de ziekte van Parkinson heeft vertelden over hun ervaringen. En er waren praktische tips over gedragsverandering, medicatie en voeding.  De aanwezigen hadden ook tips voor elkaar. Het was een mooie bijeenkomst die veel waardering kreeg. Toen er gevraagd werd wie behoefte heeft aan een vervolg bijeenkomst gingen alle handen de lucht in!