Feestelijke uitreiking en diplomering in De Es

Feestelijke uitreiking en diplomering in De Es

En de winnaar van de Gerda Boersema Prijs is…

Donderdagmiddag 5 juli vond de feestelijke uitreiking van de Gerda Boersema Prijs én de diplomering van de Gildeleerlingen plaats in ZINN locatie De Es.

Gerda Boersema Prijs
Van de acht genomineerden is Shahrazed Benmessaoud verkozen tot winnaar van de Gerda Boersema Prijs! Een prijs die dit jaar voor het eerst uitgereikt wordt aan diegene die op een zinvolle manier heeft bijgedragen aan leerkansen voor Gildeleerlingen in De Es. Met het instellen van de Gerda Boersema Prijs wil ZINN de betrokkenheid van de medewerkers en partners binnen het Gilde verhogen en nieuwe initiatieven stimuleren. De Gerda Boersema Prijs is een wisseltrofee. Het beeldje symboliseert teamwerk, samen sterk staan en doorgroeien.

Shahrazed Benmessaoud
Shahrazed is coördinator van Het WijkGilde De Es, vanuit het Wijkbedrijf Selwerd. Ze werft stage-gezinnen, onderhoudt contacten en verzorgt de begeleiding van studenten die hun stage volgen in de wijk. Het is een baan waarin ze veel ballen in de lucht moet houden. Geen dag is gelijk en ze werkt samen in een groot netwerk. Ze daagt studenten uit, bijv. met het organiseren van een dansavond en de klussendag. Ouderen ziet ze als mensen die plezier in het leven willen hebben. Ze is trots op de huidige organisatie, structuur en op de resultaten; hoog diplomarendement en veel doorstroom naar niveau 2. Hier heeft Shahrazed duidelijk haar steen aan bijgedragen. Ze wijst studenten die kort in Nederland zijn op handige vertaalapps en de goedkope belmanieren met het thuisfront..

Shahrazed, van harte gefeliciteerd!

Diplomering Gildeleerlingen
Dankzij het WijkGilde De Es geven we jongeren een kans hun talenten te ontwikkelen en een mooi vak te leren. Tegelijk hebben we deze jongeren hard nodig om voor bewoners van ZINN en wijkbewoners van Selwerd van betekenis te kunnen zijn. Door intensieve begeleiding van ZINN, het Alfa-college en het WijkLeerbedrijf wordt de kans op diplomeren vergroot.

In totaal hebben 23 Gildeleerlingen hun diploma gehaald. De diplomering vond tegelijk met de uitreiking van de Gerda Boersema Prijs plaats in De Es. Gefeliciteerd!