Nieuwbouw ZINN locatie De Es voltooid

Nieuwbouw ZINN locatie De Es voltooid

Woensdag 6 december is de nieuwe, officiële hoofdentree in gebruik genomen. Daarmee is ZINN locatie De Es in de wijk Selwerd voltooid.

Woensdag 6 december is de nieuwe, officiële hoofdentree in gebruik genomen. Daarmee is ZINN locatie De Es in de wijk Selwerd voltooid. Door de sloop van het oude gebouw, Patrimonium, is ruimte ontstaan voor de nieuw te bouwen woontoren De Beukenhorst, in opdracht van Woningstichting Patrimonium. Alle bewoners en bezoekers worden getrakteerd op lekkers om dit feestelijke moment te vieren.

In De Es wonen ouderen waaraan ZINN intensieve verpleegzorg, lichte zorg of zorg bij dementie biedt. Het is in De Es ook mogelijk om, met een thuiszorgindicatie, een appartement te huren. Voor echtparen zijn er ruime appartementen om samen te kunnen blijven wonen, wanneer één van beide intensieve zorg nodig heeft. Maar De Es is meer dan een woonzorglocatie in de wijk Selwerd. De huisvesting van huisartsenpraktijken Jans en ten Kate, apotheek Boots, fysiotherapie, activiteiten en een restaurant maken het ook tot een buurthuis voor omwonenden. Om de leefbaarheid in Selwerd te vergroten zijn allerlei initiatieven vanuit De Es actief. Buurttaxi Selwerd, Fietsen Alle Jaren en het WIJK Gilde zijn daar prachtige voorbeelden van.

Toekomstplannen terrein De Es
Woningstichting Patrimonium start in het voorjaar van 2018 met de bouw van een woontoren. De woontoren bestaat uit 15 verdiepingen en 60 sociale huurappartementen voor senioren. De toewijzing van de appartementen wordt gezamenlijk door ZINN en de woningstichting gedaan. Na de bouw van de woontoren start de Gemeente Groningen met het aanleggen van een prachtig park.

Nieuwbouw ZINN locatie De Es

Nieuwbouw ZINN locatie De Es