Oog voor Senioren vanuit De Es

Oog voor Senioren vanuit De Es

Het programma OOG voor Senioren TV is een maandelijks televisiemagazine dat wordt uitgezonden via OOG TV. De uitzending van zondag 8 april is opgenomen in ZINN locatie De Es.

Vanuit ZINN locatie De Es in Selwerd schenkt Oog voor Senioren aandacht aan het volgende:
Frans Kroon heeft een gesprek met burgemeester Peter den Oudsten over het bezoek van de Koninklijke familie aan Groningen tijdens Koningsdag 2018. Ook komen actuele zaken zoals de aardbevingen en de herindeling aan de orde. Het tweede gesprek is met de directeur van ZINN mevrouw Wil Koopmans en met de directeur van Woningstichting Patrimonium de heer Auke de Vries. Onder andere de nieuwbouw van De Beukenhorst, een woontoren met 60 appartementen voor senioren, komt ter sprake.

De uitzending is op zondag 8 april om 11:00u en om 16:30u op OOG TV en via de livestream van www.oogtv.nl

Het tv-programma “Oog voor Senioren” is een productie van de Regionale Senioren Omroep.