Samenwerkingsovereenkomst UNO-UMCG

Samenwerkingsovereenkomst UNO-UMCG

Goed nieuws! Wetenschap en praktijk blijven samenwerken om de zorg voor ouderen met dementie verder te verbeteren.

Wetenschap en praktijk blijven samenwerken om de zorg voor ouderen met dementie verder te verbeteren. Afgelopen donderdag 9 november ondertekenden zestien bestuurders van de UNO-UMCG*-partners een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het UNO-UMCG maakte ook haar vijf onderzoeksthema’s bekend:

  • Probleemgedrag bij dementie
  • Medicatieveiligheid
  • Eerstelijns ouderenzorg
  • Pijn & comorbiditeit
  • Zorgrelaties

De komende jaren blijven de vijftien aangesloten zorgorganisaties en het UMCG  hard werken aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding rondom de vijf onderzoeksthema’s. Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie van het UMCG: “We zetten lopende onderzoeken en initiatieven voort, zoals het onderzoek naar pijn bij dementie en de ontwikkeling van de Minimium Dataset (MDS). Binnen het thema Probleemgedrag startte onlangs een groot onderzoek naar de invloed van geluid op het gedrag van ouderen met dementie. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe kennis over de relatie tussen de cliënt en zijn naaste en de zorgprofessionals. Daarom is ‘Zorgrelaties’ één van de nieuwe onderzoeksthema’s.”

Directeur ZINN Gezondheidszorg, Akkie Bootsma, ondertekende het contract namens bestuurder Wil Koopmans.
Directeur ZINN Gezondheidszorg, Akkie Bootsma, ondertekende het contract namens bestuurder Wil Koopmans.