Sponsoring kleurt de wereld van ouderen

Sponsoring kleurt de wereld van ouderen

Dat het aanbod voor uitstapjes en activiteiten niet meer in de basisfinanciering zit, is voor ZINN geen reden om het welzijnsprogramma af te schaffen of in te korten. Via de Stichting Vrienden van ZINN worden bevlogen ambassadeurs voor de ouderenzorg, betrokken leveranciers, sponsors en donateurs aangetrokken.

Geluksmomenten creëer je samen, is de opvatting van ZINN, Zorgorganisatie in Noord Nederland. ZINN zorgt voor ouderen. Het aan kunnen bieden van een plezierige invulling van de dag is daarin het belangrijkste speerpunt. Dat doet ZINN door uitstapjes en activiteiten aan te bieden. Dit aanbod zit al geruime tijd niet meer in de basisfinanciering. Voor ZINN geen reden om het welzijnsprogramma af te schaffen of in te korten. Via de Stichting Vrienden van ZINN worden bevlogen ambassadeurs voor de ouderenzorg, betrokken leveranciers, sponsors en donateurs aangetrokken.

En dat werkt goed. Tijdens de eerste vriendenbijeenkomst zijn donaties gerealiseerd. Doel is de aanschaf van een touringcar, waarmee ouderen onder begeleiding uitstapjes kunnen maken. Natuurlijk is het ook mogelijk om gericht te doneren ten behoeve van vermaak in de huiskamers. De Stichting Vrienden van ZINN staat open voor initiatieven.

De dynamiek tijdens de vriendenbijeenkomst was zeer goed. Het gevoel van ‘samen maken we het mogelijk’ voerde de boventoon. Duidelijk merkbaar was het feit dat veel bedrijven bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit soort initiatieven sluit goed bij zo’n maatschappelijk georiënteerde visie aan van potentiële sponsors. Voorheen was de ouderenzorg niet het eerste waar mensen aan dachten bij een goed doel of vrijwilligerswerk, maar dit is positief aan het veranderen. Dat biedt kansen voor het welbevinden van ouderen. Een mooie trend in de ouderenzorg. 

Sponsoren, meer weten of een idee aandragen?