Stand van zaken nieuwbouw Dilgtweg

Stand van zaken nieuwbouw Dilgtweg

Naast het moderne woonzorgcentrum De Dilgt realiseert ZINN aan de Dilgtweg drie nieuwe woontorens voor senioren. De bouw start eind 2018 en is medio 2020 gereed. Rondom ZINN locatie De Dilgt staan al drie soortelijke woontorens – Mozart, Chopin en Vivaldi. Het terrein bevindt zich in een prachtige groene en landelijke omgeving.

Dinsdag 6 maart 2018 jl. vond de derde informatiebijeenkomst plaats over de nieuwbouw voor Dilgtweg 1. Circa 20 omwonenden woonden deze bijeenkomst bij. Na een welkomstwoord en voorstelronde door algemeen directeur Wil Koopmans, vertelde Gerard Schijf, architect en directeur TEAM 4 Architecten, over wat er aan het ontwerp voorafging en wat op dit moment de stand van zaken is.

De nieuwe appartementen zijn bedoeld voor ouderen, die het prettig vinden om in de buurt van de zorginstelling te wonen. De voorzieningen van ZINN locatie De Dilgt zijn op loopafstand, zoals het restaurant en de welzijnsactiviteiten. Op het terrein staan sinds 2012 al drie vergelijkbare woongebouwen, waarvoor de belangstelling erg groot is.

Meer informatie, zoals de verslagen van de bijeenkomsten over de nieuwbouw, is te vinden op www.zinnzorg.nl/nieuwbouw-dilgtweg