Valentijnssymposium Samen in Beweging

Valentijnssymposium Samen in Beweging

Samen kunnen we meer betekenen! Dat was de kern van het Valentijnssymposium voor zorgprofessionals. Lees, ter inspiratie, hier een verslag van de middag.

“Stap over de grenzen van het werkgeverschap heen en werk samen! Alleen dan ontvangt de klant de beste zorg”. Met dit statement trapte dagvoorzitter Hein Bloemink het valentijnssymposium ‘Samen in Beweging’ in Beatrixoord af. Samen kunnen we meer betekenen, was de gedachte van initiatiefnemers UMCG Beatrixoord en ZINN Gezondheidszorg. Om daarin te inspireren werden sprekers Gerben Bergsma en Harmen Hidding uitgenodigd. Een korte samenvatting van hun presentaties:

“Zonder verbinding gaat het niet”, schetste Gerben Bergsma, training, advies & innovatie en CCE-consulent. “Maar hoe breng je die verbinding tot stand? Werk aan een constructief ‘wij’ om vervolgens over te gaan op uitvoering én geven en ontvangen. Zo ontstaat loyaliteit. Om een constructief wij te behouden moet wat je denkt en voelt in lijn zijn met wat je doet en zegt.
Nog een ander punt dat helpt bij het tot stand brengen van een verbinding: probeer die ander niet te veranderen, maar verander zelf. Vaak zie je dat die ander mee verandert.”
Een deelnemer over het verhaal van Gerben: “Inspirerend en enthousiast verhaal hoe je een relatie kunt verbeteren.”

Harmen Hidding, Peercounselor Neurorevalidatie Reade revalidatie & reumatologie, ging verder in op een constructief ‘wij’, tussen hulpverlener en patiënt/klant. Hij heeft op jonge leeftijd een CVA doorgemaakt en is daardoor ervaringsdeskundige.
“Ik dacht dat ik mijn leven na de revalidatie weer op kon pakken, maar dit bleek een foute gedachte. Alles werd onzeker en de veilige ankers waren weg. Ik kwam terecht in ‘niemandsland’ en moest dealen met behoeften en verwachtingen; slapen, eten, relatie, financiële zekerheid, vriendschap, eigenwaarde en zelfontplooiing. Ik gebruikte hier de piramide van Maslow voor. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren, maar bij mij werden de behoeften vaak niet bevredigd. Ik kwam maar moeilijk verder in ‘niemandsland’”. Harmen benadrukte: “Hulpverleners, ieder niemandsland is uniek. Er is geen universele handleiding. Maak het verschil. Dit kun je doen door te helpen bij een oplossing. Neem het niet over. Nog iets anders: denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart.”
Een deelnemer over het verhaal van Harmen: “Erg inspirerend en indrukwekkend persoonlijk verhaal. Het houdt een spiegel voor en dat is heel zinvol.”

Na de sprekers werd het symposium voortgezet in ZINN locatie De Dilgt met workshops en een borrel. Tussen de bedrijven door was er genoeg ruimte voor ontmoeting en kennismaking. Deelnemers hebben het als een meerwaarde ervaren om te netwerken én zagen het belang daar (weer) van in. Zij gaven aan dat het inspirerend, zinvol en boeiend was en een mooi startmoment om regio gebonden weer iets op poten te zetten. Dankzij een bord met vraag en aanbod ontstonden al tijdens het symposium mooie matches. En dat op Valentijnsdag.