Wij zijn de wijk

Wij zijn de wijk

Dorpenwethouder presenteert zich in Haren. 
Organisaties en bedrijven uit Haren ontmoeten elkaar op 17 juni in ZINN locatie De Dilgt. Ze zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst ‘Wij zijn de wijk’.

In de uitnodiging stelt ZINN dat de leefbaarheid in een wijk wordt bepaald door winkels, bedrijven en organisaties. “We zijn met elkaar verbonden. Wordt het dan niet eens tijd dat we elkaar gaan ontmoeten?”, aldus de uitnodigingsbrief, die is ondertekend door algemeen directeur Carry de Niet van ZINN. 

Wethouder komt

De gemeente Groningen is enthousiast over het plan en haakte als eerste aan. Dorpenwethouder Philip Broeksma (GL) zal tijdens de bijeenkomst het ‘gebiedsgericht werken’ van Groningen toelichten. Voorts worden de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar de demografische kenmerken van Haren (tot 2030). 'Wij zijn de wijk' is een initiatief van de Stichting Vrienden van ZINN.  De bijeenkomst is maandag 17 juni van 18.00-20.00 uur in ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3, Haren. Aanmelden kan bij Ingrid de Jong: i.dejong@zinnzorg.nl.