ZINN en Hanzehogeschool Groningen tekenen samenwerkingsconvenant

ZINN en Hanzehogeschool Groningen tekenen samenwerkingsconvenant

Vrijdag 18 mei jl. ondertekenden de Hanzehogeschool Groningen en ZINN een samenwerkingsconvenant. De twee organisaties leggen hiermee vast dat zij gaan samenwerken op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Dit gebeurt binnen onderwijs, onderzoek en marketing. Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, en Wil Koopmans, directeur ZINN, ondertekenden de overeenkomst op de Zernike Campus Groningen.

 

Samenwerking consolideren
​ZINN en de Hanzehogeschool Groningen werken al geruime tijd samen en dat is nu vastgelegd in een convenant. De twee instellingen gaan intensiever samenwerken waardoor ze de maatschappelijke opbrengst van hun activiteiten vergroten. Het gaat om gezamenlijk onderzoek, projecten, honours- en stageprogramma's, bij- en nascholing en uitwisseling van medewerkers. Met de ondertekening van het convenant met de Hanzehogeschool Groningen kan ZINN haar speerpunten nog verder versterken. Eén van de speerpunten van de Hanzehogeschool Groningen is Healthy Ageing. Door de ondertekening van het convenant met ZINN krijgt de onderwijsinstelling de mogelijkheid om binnen dit thema nog meer verbindingen te leggen tussen onderwijs, toegepast onderzoek en de beroepspraktijk.


Ondertekening van de overeenkomst Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur, en Wil Koopmans, directeur ZINN.