Hoeveel zorgmedewerkers zijn aanwezig in een woongroep?

Het grootste gedeelte van de dag zijn twee medewerkers aanwezig. Een verzorgende IG én een woonassistent. De verzorgende IG wordt in de ochtenduren ondersteund door een helpende. Bij veel andere zorgorganisaties is er vaak maar één zorgmedewerker aanwezig. ZINN zet echter in op woonassistenten omdat zij een belangrijke schakel zijn in de dagelijkse zorg en aandacht. Zo houdt de andere aanwezige zorgmedewerker de handen vrij voor het verrichten van directe zorgtaken. 

Verzorgende IG (niveau 3)
Van 07.00 - 23.00 uur is een verzorgende IG in de woning aanwezig om de bewoners te helpen met de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
Tussen 23.00 - 07.00 uur is één verzorgende IG beschikbaar voor 4 woongroepen.

Helpende (niveau 2)
In de ochtenduren wordt de verzorgende IG ondersteund door een helpende.

Woonassistent (niveau 1) - deze functie is uniek en wordt door weinig zorgorganisaties ingezet. 
Van 07.00 - 20.00 uur is in de gezamenlijke huiskamer een woonassistent aanwezig.

Leidinggevende zorg
Vier woongroepen vormen tezamen één afdeling, die aangestuurd wordt door een leidinggevende.

Kwaliteitsverpleegkundige (niveau 5)
De kwaliteitsverpleegkundige ondersteunt en coacht collega's en de leidinggevende om de kwaliteit van zorg en aandacht hoog te houden en verder te verbeteren. 

Uw contactpersoon:
Op iedere woongroep werken twee EVV-ers (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). De EVV-er is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en hun familie.