Ik woon thuis met een WLZ-indicatie, maar moet tijdelijk opgenomen worden. Kan dat?

Ja, dit is een vorm van een kortdurende opname in een woonzorglocatie. Het verblijf is voor een afgebakende periode voor iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen. In de woonzorglocatie wordt gewerkt aan de terugkeer naar huis. Het ZINN Servicepunt kan helpen bij de aanvraag van een indicatie. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.