Kan ik bij ZINN kortdurend verblijven of tijdelijk logeren?

Kortdurend verblijf (ELV, respijtzorg)
Er zijn diverse vormen om tijdelijk te verblijven bij ZINN. Bij een medische noodzaak kan een huisarts of het ziekenhuis een tijdelijk (kortdurend) verblijf voor u aanvragen. Dit wordt Eerstelijns verblijf (ELV)  genoemd. ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Het doel is terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie. ZINN heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. U betaalt aan de zorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico. Op diverse ZINN locaties bieden we deze vorm van tijdelijk verblijf.

Afhankelijk van de situatie en zorgvraag wordt er gekeken waar de cliënt de juiste zorg kan ontvangen. ZINN biedt verblijfsmogelijkheden voor de zogenaamde ELV laag complex, ELV hoog complex en ELV palliatieve zorg. Meer weten? Dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van ZINN via 050 585 2000 of servicepunt@zinnzorg.nl. Of kijk op deze pagina van de website.

Respijtzorg
Een andere vorm van logeren is respijtzorg. Er zijn meerdere vormen van respijtzorg. Eén daarvan is dat de cliënt een tijdelijke opname nodig heeft in verband met het 'op adem komen' van de mantelzorger of een vakantie van de mantelzorger. Het kan ook zijn dat de mantelzorger door een ziekenhuisopname tijdelijk de zorg moet overdragen. De financiering van de respijtzorg valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente. De gemeente zal beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kan u meer vertellen over de eigen bijdrage, die hieraan verbonden is.

Woont de cliënt nog thuis met een Wlz-indicatie, dan is het mogelijk om tijdelijk te verblijven bij ZINN om daarna weer naar huis te gaan. Informeren naar de mogelijkheden en beschikbaarheid kan via het Servicepunt van ZINN via 050 585 2000 of servicepunt@zinnzorg.nl. Kosten van deze vorm van verblijf zijn afhankelijk van de indicatie en inkomen.