Mag ik mijn huisdier mee verhuizen?

Huisdieren kunnen een belangrijke sociale en soms therapeutische rol vervullen. Echter door het mogelijke gevaar van besmetting of infectie, de angst van sommige cliënten voor huisdieren en eventuele allergische reacties, gelden er richtlijnen voor de omgang met huisdieren. Per situatie op de locatie of de afdeling wordt dit van te voren beoordeeld. Vooraf wordt met de leidinggevende van de afdeling bepaald om welke diersoort het gaat, hoe de situatie is en of het om een verantwoorde situatie gaat.