Privacy bij ZINN, hoe zit dat?

Alle cliënten van ZINN hebben recht op privacy. Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en om u in staat te stellen dat zelf te controleren, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) opgesteld. De praktische uitwerking van de bepalingen van de WBP staat in een zogenaamd privacyreglement. Dit reglement is van toepassing binnen ZINN en heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals wachtlijstregistratie, personalia en medische gegevens, observatielijsten, financiële en administratieve gegevens, klachtenregistratie, archiefregistratie en personeelsgegevens.