Met wie krijg ik te maken tijdens de revalidatie?

Een team van specialisten van ZINN Gezondheidszorg en ZINN. ZINN Gezondheidszorg: specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, fysio- en ergotherapeut, (GZ-)psycholoog, maatschappelijk werker, diëtisten en logopedisten. ZINN: helpende, (eerst verantwoordelijk) verzorgende en verpleegkundige.

Eenmaal thuis is het vaak mogelijk om de therapie een vervolg te geven. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen. Heeft u na uw revalidatie een fysio- of ergotherapeut nodig? Dan kunnen zij u ook thuis behandelen.