Waarom is een cliëntenraad belangrijk?

Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad is die invloed kan uitoefenen op het beleid. Te midden van iedereen die bij de zorg- en dienstverlening betrokken is (management, medewerkers, financiers), is de cliëntenraad de enige die kan praten vanuit de ervaring (met de ‘bril’) van cliënten. De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids) zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De raad van bestuur neemt uiteindelijk de beslissing. In een samenwerkingsovereenkomst hebben de cliëntenraad en ZINN afspraken gemaakt hoe zij met elkaar samenwerken.