Wat is de taak van de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van ZINN (de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad is representatief voor de cliënten van ZINN.

Om het werk goed te kunnen doen moet de cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak.