Wat kost het om tijdelijk bij ZINN te wonen?

Eerstelijns verblijf (ELV) is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf. ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven.  Het doel is terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie. ZINN heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. U betaalt aan de zorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico. Een tijdelijk verblijf kan aangevraagd worden door uw huisarts.

Wanneer u zelf kiest voor een tijdelijke opname in het verzorgingshuis brengt ZINN € 52 per dag in rekening. Voor een tijdelijke verblijf op de verpleegafdeling geldt het verpleeghuistarief.