Wat zijn de algemene voorwaarden die horen bij een zorg- en dienstverleningsovereenkomst?