ANBI WelZINN

ANBI WelZINN

Stichting WelZINN staat geregistreerd als een algemeen nut beoogde instelling (ANBI).

Stichting WelZINN staat geregistreerd als een algemeen nut beoogde instelling (ANBI) en staat bekend onder RSIN 8562.44.624. Om aangewezen te worden als ANBI, moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Tot de voorwaarden behoort de verplichting tot het openbaar maken van onder andere onderstaande gegevens.

Doelstelling
Bevordering van het welbevinden van ouderen en hulp- en zorgbehoevenden en in dat kader het aanbieden van activiteiten.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Het welzijn voor de bewoners van de ZINN-locaties en de cliënten van de buurthuiskamers te bevorderen middels het organiseren van diverse activiteiten die het leven van de cliënten veraangenamen. De activiteiten zullen enerzijds gericht zijn op de woongroepen en anderzijds gaat het om centraal georganiseerde activiteiten.

Gegevens Stichting WelZINN
Naam: Stichting WelZINN
Fiscaal nummer: 8562.44.624
Postadres: Postbus 51, 9750 AB Haren
Bezoekadres: Dilgtweg 3, 9751 ND Haren
Telefoonnummer: 050-5852146
E-mailadres: welzinn@zinnzorg.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter Drs. Carry de Niet MBA
Penningmeester A. de Leeuw
Secretaris J.H. Wilts

Beloningsbeleid
De bestuurders van WelZINN zijn onbezoldigd. De beloning van de medewerkers van WelZINN gebeurt conform de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Jaarverslag
WelZINN is opgericht op 1-4-2016. Hier leest u  de jaarrekening van 2016.

Geef een gift