Mondzorg

Mondzorg

Bent u niet meer in staat om naar de tandartspraktijk te gaan? Dan komt de tandarts, mondhygiënist of prothese technicus bij u langs. Een verminderde mondgezondheid heeft grote invloed op uw algemene gezondheid en het heeft zijn weerslag op hoe u zich voelt. Het is daarom belangrijk de mond gezond te houden.

Aandacht voor tanden, kiezen en mond

Pijn, ontstekingen in de mond, vieze mondgeur of kauwproblemen. Voorkomen van deze problemen is beter dan genezen. U, uw naasten en de verzorgenden spelen een belangrijke rol bij de mondzorg. Heeft u of uw familie vragen over uw mondverzorging? U kunt terecht bij het mondzorgteam.

Persoonlijk mondzorgplan

Als u bij ZINN komt wonen en u heeft een WLZindicatie inclusief behandeling, dan komt iemand van team mondzorg binnen zes weken u langs. U maakt kennis met team mondzorg en het team kijkt welke mondzorg u nodig heeft. Samen met u stelt het team een mondzorgplan op. Zo weten u, uw naasten en de verpleging of u hulp nodig heeft.

Heeft u uw eigen tanden of kiezen nog, dan is er een ander plan nodig dan voor iemand met een prothetische voorzieningen of implantaten. Als er tandheelkundige problemen zijn, maakt u samen met het team een tandheelkundig behandelplan. 

Het mondzorgteam werkt samen met samen met artsen, verzorgenden, diëtisten en logopedisten. Als het nodig is, neemt de behandelaar van team mondzorg deel aan de zorgleefplanbesprekingen. 

Tandarts of tandartskamer op locatie

Als u niet meer naar een tandartspraktijk kunt, is het beperkt mogelijk mondzorg in een ZINN locatie in Groningen, Haren of Hoogezand te krijgen. Het mondzorgteam heeft draagbare en mobiele apparatuur. Alle benodigde instrumenten nemen de medewerkers mee. In ZINN locatie De Dilgt is een tandartskamer.

Eigen tandarts

Neemt u liever geen mondzorg af van ZINN Gezondheidszorg, dan is het mogelijk om naar uw eigen tandarts te gaan.
Het is uw eigen keuze en van uw naasten of u een tandheelkundige behandeling bij ZINN wilt. Als u geen gebruik maakt van de mondzorg bij ZINN, dan komt er wel iemand van team mondzorg langs voor controle. Zo letten we samen op de gezondheid van uw mond en gebit.