Behandelingen bij de psycholoog

Behandelingen bij de psycholoog

De psychologen van ZINN Gezondheidszorg bieden psychologische hulp aan ouderen en hun naasten in de vorm van diagnostiek en behandeling. Bij de keuze van de geschikte vorm van behandeling gaat het om maatwerk. In overleg met u worden de doelen en de best passende werkwijze bepaald. De gangbare behandelingsvormen staan hieronder beschreven. 

Voor de psychische problemen die samenhangen met cognitieve beperkingen is behandeling (vaak) mogelijk binnen de GBGGZ. De psychologen van ZINN hebben veel kennis er ervaring met cognitieve problematiek. Zij stemmen de behandeling hier goed op af.

Behandelingen bij een depressie

Psycho-educatie
U krijgt uitleg over de stoornis en bespreekt daarnaast de mogelijkheden wat u, en eventueel uw naasten, zelf kunnen doen op het gebied van leefstijl, bewegen, indeling van de dag.

Gedragstherapie
U doet geleidelijk aan meer plezierige of ontspannende activiteiten om weer positieve en voldoening gevende ervaringen op te doen.

Cognitieve gedragstherapie:
U onderzoekt of u anders met klachten en negatieve gedachten om kunt gaan. U leert anders naar uzelf en naar uw omgeving te kijken.

Life-review
U heeft aandacht voor aspecten die samenhangen met de latere fasen in het leven, zoals omgaan met beperkingen, terugkijken op het leven en veranderd levensperspectief. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van life-review, het ophalen van dierbare herinneringen.
 

Behandelingen bij angst

Cognitieve therapie
Het woord cognitief slaat op ‘denken en weten’. In de therapie werkt u aan angst- en rampgedachten die u tijdens een paniekaanval heeft. De lichamelijke verschijnselen zijn vaak onplezierig, maar niet gevaarlijk. U leert om uw rampgedachten te vervangen door redelijke en juiste gedachten. Dus niet: “Ik ga dood”, maar “Ik heb weer een paniekaanval. Vervelend, maar niet gevaarlijk.”

Ontspanningsoefeningen
U leert een aantal ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. Eerst oefent u dit een rustige situatie en vervolgens als u een paniekaanval heeft.

Exposure in vivo
Met steun van de psycholoog zoekt u situaties op waar u bang voor bent. Dat noemen we ‘exposure in vivo’: u stelt zichzelf bloot aan angstaanjagende situaties. U bouwt dat geleidelijk op, van makkelijk naar steeds moeilijkere situaties. 
 

Behandelingen bij een sociale fobie

Bespreken van angstige gedachten
Als u last heeft van een sociale fobie, heeft u gedachten die niet realistisch zijn. Uw psycholoog stelt deze gedachten ter discussie. De psycholoog daagt u hiermee uit uw gedachten onder ogen te zien. 

Oefenprogramma
In een oefenprogramma oefent u met situaties waar u angst voor heeft. Dat gaat geleidelijk, van makkelijke naar moeilijke situaties. Door niet meer weg te vluchten uit de angstige situaties, maar door te oefenen om in die situatie te blijven, wordt u minder bang. Voorbeelden van oefeningen zijn bijvoorbeeld het weer opnieuw leren eten of schrijven waar anderen bij zijn, of leren om aandacht voor zichzelf te vragen in een groep mensen. 

Taakconcentratie-training 
Als u last heeft van een sociale fobie, richt u uw aandacht vaak meer op uzelf dan op of uw omgeving. U leert in deze training uw aandacht meer op de omgeving te richten. Dit gaat geleidelijk, van makkelijk naar moeilijkere oefeningen.

Behandeling PTSS

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR wordt ook wel Oogbewegingstherapie genoemd. Het is een behandelvorm waarbij u de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door uw therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen. Dit zijn meestal handbewegingen, maar kunnen ook geluiden zijn, die links en rechts worden aangeboden. Het effect is dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.