Informatie over de CQ-index Geestelijke gezondheidszorg

De Consumer Quality Index (CQ of CQI)GGZ meet kwaliteitsaspecten van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanuit het perspectief van de cliënt. Wij verzamelen door het gebruik van deze vragenlijst actief feedback van cliënten over onze zorgverlening. Met de uitkomsten kunnen wij, waar nodig, verbeteracties in zetten.

De lijst bevat 15 items die de cliënt scoort op diverse puntenschalen. De CQ0-index GGZ wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben met ZINN Gezondheidszorg, de behandelingen en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders. 
Cliënten scoren de behandelervaring op de indicatoren:

  • Bejegening,
  • Samen beslissen 
  • Uitvoering behandeling. 

De schaalscore ‘Samen Beslissen’ zegt iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren geïnformeerd te zijn over bijvoorbeeld behandelmogelijkheden, verwachtingen, en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning. De score zegt ook iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling.

Naast bovenstaande onderdelen geven de cliënten de behandeling een rapportcijfer en beantwoorden ze enkele losse ervaringsvragen en vragen over zichzelf. 
ZINN Gezondheidszorg neemt de vragenlijst af aan het einde van een behandeltraject.

 

Onderwerp Cijfer Schaal
CQ gemiddeld totaal 3.1 1-5
Subschaal 'Samen beslissen' 2.25 1-5
Gemiddeld totaal rapportcijfer 7.1 1-10


Onze cliënten zijn tevreden over de bejegening, de bereikbaarheid van de behandelaar en over de uitvoering van de behandeling. Een verbeterpunt is het proces van besluitvorming over de behandeling en de te verwachten resultaten. 

Bovenstaande betreft de meetperiode november 2018 tot maart 2019.